Vaskeri-booking

onsdag 27. april 2016

Endring i fakturautsendelse for felleskostnader fra høsten 2016

OBOS gjør endringer i rutinene for fakturautsendelse fra høsten 2016. Alle vil nå tilsendt en faktura i måneden.

For de som allerede har valgt elektroniske betalingskanaler som AvtaleGiro og/eller eFaktura vil dette ikke ha noen betydning.

For de som derimot har mottatt en bunke med fakturerer om gangen, vil det nå bli endringer. Dere vil få tilsendt faktura hver måned og OBOS innfører et fakturagebyr på 28 kroner.

Dersom man oppretter AvtaleGiro og/eller eFaktura vil man unngå gebyret.

For borettslaget medfører dette at vi får lavere kostnader med bruk av porto og økt fleksibilitet med tanke på å justere felleskostnadene.

OBOS vil gi de som blir berørt informasjon i forkant via fakturaene sine, samt at endringen vil bli omtalt i OBOS bladet.

 Vi i styret vil anbefale alle å bruke eFaktura/AvtaleGiro.