Vaskeri-booking

onsdag 27. april 2016

Innkast for søppelVi har fått lagd til tre innkast i søppelboden fra gjennomgangen mellom bakgården og Mogata. Om kort tid kommer døren til søppelboden i gjennomgangen til å bli stengt. 

Bakgrunnen for endringen er at det i årevis har vært store utfordringer knyttet til at døren i gjennomgangen i praksis bare har gitt tilgang til den fremste av tre søppelcontainere. Dette har medført at den første containeren gjerne har rennet over av søppel, mens de bakerste hadde ledig kapasitet. Dette igjen har medført at søppel regelmessig har havnet på bakken og innholdet har blitt most av containerne når avfallet har blitt hentet. Til orientering har vi også giftfeller mot rotter rundt om på eiendommen. 

I tillegg har vi hatt problemer med at det har blitt kastet mye i containerne som ikke skal i containerne og det har blitt satt igjen store gjenstander. 


Restavfall hentes normalt mandag, onsdag og fredag. Papir hentes på tirsdager. 

Vi håper at alle tre innkastene brukes omtrent like mye. Vi foreslår at beboere i:
- A og B benytter det første innkastet (nærmest bakgården)
- C og D benytter det midterste innkastet
- E og F benytter innkastet nærmest Mogata
Hvis containeren virker full, benytt en av de andre.