Vaskeri-booking

tirsdag 5. april 2016

Rentenedgang på 0,15 %

Fra 14.04.2016 synker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 2,25 %.

Renteoversikten er oppdatert.