Vaskeri-booking

lørdag 30. juli 2016

Viktig informasjon om eiendomsskatt

I forbindelse med eiendomsskatten i Oslo kommune har borettslaget fått en oppstilling som viser hva som er lagt til grunn for alle leilighetene i borettslaget. I år ble det ikke eiendomsskatt for noen av leilighetene i vårt borettslag, men det samme grunnlaget inngår i det vanlige skatteoppgjøret og danner også grunnlag for formueskatten.

Vår gjennomgang viser at flere leiligheter står oppført med et for stort areal. 

Dette berør deg på to måter:
  • Grunnlaget for formueskatten har vært for høyt
  • Fremtidig eiendomsskatt vil bli for høy

Det verste eksempelet vi har sett er en ett-roms leilighet på 36 kvm som står oppført med 60 kvm i grunnlaget vi har fått. Dette har medført en formueskatt på cirka 1 600 kroner for mye for skatteåret 2015.

Du må sjekke at arealet oppgitt for din leilighet er riktig
Oversikten fra Oslo kommune for vårt borettslag (skatteseddelen) er ikke så oversiktlig, du må blant annet slå på ditt andelsnummer (forskjellen mellom andelsnummer, bolignummer og leilighetsnummer forklares her).

Vi har systematisert informasjon noe bedre og lagt ut en egen oversikt som gjør det enklere å slå opp og sammenligne opplysningene:

Arealet er i utgangspunktet oppgitt av eier selv i 2010 da det ble innført nye regler for beskatning av bolig. Arealet som skal oppgis er P-rom (hjelpsomme sider vedr areal-begrep: DNB Eiendom og Norges takseringsforbund). Vår gjennomgang viser at mange av leilighetene nok har oppgitt et riktig areal men også at flere leiligheter står oppført med et for stort areal.

Styret kjenner ikke størrelsen til de enkelte leilighetene og på grunn av hvordan P-rom skal regnes ut kan det være litt forskjeller siden for eksempel kott og garderober ikke regnes med i P-rom.

I den ene oversikten har vi markert enkelte leiligheter i rødt. Dette er leiligheter vi mener har et for høyt areal eller hvor vi usikre på hva rett areal skal være. Vi har tatt utgangspunkt i at:
  • rett areal for en ordinær to-roms er 52 kvm +/- 1 kvm
  • rett areal for en ordinær ett-roms er 36 kvm +/- 1 kvm 

Leiligheter som ikke har et ordinært areal for sin type er:
  • Balkongrekken i A i 2, 3 og 4 etasje (vinterhage). Det virker rimelig at disse leiligheten har 5-6 kvm mer i P-rom enn ordinære to-roms
  • Leilighetene over fyrrommet i C som har pipa fra fyrrommet gjennom stua. Det virker rimelig at disse leiligheten har 1-2 kvm mindre i p-rom enn ordinære to-roms.
  • Ett-roms leilighetene i E har en annen planløsning og er litt mindre enn en ordinær ett-roms.
  • To-romsene i E på høyre side har også en annen planløsning enn ordinær to-roms.
  • Leilighetene i F. 

Men unntak av leilighetene i F hvor det var mye variasjoner er ikke disse leilighetene markert i rødt. Det er eiers ansvar å kontrollere opplysningene og sørge for at kommunen og skatteetatene har riktig opplysninger.

Slik endrer du arealet
Du kan benytte vedlagt skjema som styret har tilpasset eller du kan klage elektronisk til skatteetaten.

MERK! For de som fikk skatteoppgjøret sitt 24. juni, er klagefristen 10. august.