Vaskeri-booking

fredag 25. november 2016

Måling av radonVi skal måle konsentrasjonen av radon i borettslaget. Dette gjøres for å finne ut om vi har for høye nivåer av radon og om det må gjøres tiltak. Høye konsentrasjoner av radon øker faren for kreft. Dette er derfor et tiltak vi håper beboerne som er valgt ut slutter opp om.

Dersom nivået er for høyt, håper styret at vi kan få gjort tiltak i forbindelse med tak-rehabiliteringen.

Målingene utføres ved at alle leilighetene i 1. etasje og enkelte i 2. etasje får utlevert to små bokser som plassers ut i leiligheten. Boksene blir hengt opp på inngangsdøren og bruksanvisningen med registreringsskjema legges i postkassene. Beboer fjerner forseglingen og plasser så boksene ut i leiligheten i henhold til bruksanvisningen.

Dette må gjøres så snart man får utlevert boksene. De skal så stå i leiligheten i to til tre måneder. Styret vil på et senere tidspunkt orientere om hvordan de skal leveres. Det vil bli organisert en felles innlevering.

Det vil også bli plassert ut målere i kjelleren