Vaskeri-booking

søndag 6. november 2016

Varmtvannsproblemmer

Det er for lav temperatur på varmtvannet både på kjøkken og på bad. Vi har bestilt en rørlegger for å se på problemet.