Vaskeri-booking

søndag 15. januar 2017

Takrehabilitering – Henter inn tilbud

Sammen med OBOS Prosjekt har styret nå sendt noen utvalgte utbyggere ut tilbudsmateriell på kjøp av loftsarealer i Sandefjordgata 3 Borettslag. I denne finner man en funksjonsbeskrivelse som sier litt om våre forventninger til en eventuell utbygger og hva som vi ønsker å få ivaretatt. Fristen er satt til 10. februar.

Det blir nå veldig spennende å se hva vi kan få inn av tilbud og hvilke ekstraarbeider utbyggerne vil kunne gjøre og til hvilken pris.

Styret vil gå gjennom de ulike anbudene med OBOS Prosjekt og gå i nærmere samtaler med en eller flere utbyggere for å avklare vilkårene. Deretter håper vi at vi får til en såpass god avtale at styret kan legge denne frem for generalforsamlingen.