Vaskeri-booking

torsdag 9. februar 2017

Innlevering av radonmålere

Tirsdag 14. februar avslutter vi målingen av radon. De beboerne som fikk utleverte målere, bes da om å leverer disse.

Målerne og utfylt registreringsskjema leveres ved å legge dette i en plastboks som vil bli plassert ut på loftet. For at målerne ikke skal bli forurenset av radon fra andre plasser, har vi valgt loftet som innleveringssted, i tillegg til at vi må få de raskt inn.

Det er to innleveringssteder:
For beboere i oppgang A, B og C: loftet i oppgang B
For beboere i oppgang D, E og F: loftet i oppgang E

Fra tirsdag ettermiddag vil det på begge steder bli satt ut en innleveringsboks merket RADON. Lever både målere og registreringsskjema i boksen.

Mangler du registreringsskjema? Last ned et nytt skjema herfra.

Vi takker for at du har bidratt til at vi får kartlagt radonnivået i borettslaget!