Vaskeri-booking

søndag 12. mars 2017

Advarsel: Har du en vannpumpe?Skadesituasjonen for vannpumper har utviklet seg slik at forsikringsselskapet i praksis ikke lengre dekker skader som følge av funksjonssvikt på disse. 

For deg som har en vannpumpe betyr det at du må selv betale alle kostnadene som måtte påløpe dersom pumpen tar kvelden og vannet lekker ut og skader både din og andres leiligheter. En slik skade kan fort beløpe seg til et sekssifret tall. 

Dette gjelder typisk deg som har bygd om leiligheten slik at kjøkkenet har blitt plassert i stuen.

Hva skal du gjøre om du har en slik vannpumpe? 

Hvis mulig, bør du vurdere om du kan endre kjøkkenløsningen, slik at du kan klare deg uten en pumpe. Hvis dette ikke er mulig, eller det er lenge til du skal pusse opp på nytt, så sjekk hva som er status på din vannpumpe:

  • Har du god nok dokumentasjon på vannpumpen? Vet du hva slags type det er, alder, forventet levetid, må den byttes snart?
  • Når det ble sist gjennomført service på den? Ofte er årlig service anbefalt.
  • Når ble det sist skiftet filter? Rengjøres filter og tømmes oppsamler?
  • Må du foreta deg noe ved ferie eller lengre opphold fra leiligheten? 
  • Hvis pumpen stopper opp, kan du utføre enkle forsøk på å sette den i gang selv, eller trenger du en rørlegger? Pass på å ikke åpne opp skruer, lokk eller beholdere som kan føre til ukontrollert utslipp av vann.
  • Kjøp inn en lekkasjebeskytter! Hvis uhellet først skulle være ute, vil en lekkasjebeskytter føre vann som lekker frem i front av kjøkkenskapet slik at du tidlig blir klar over forholdet.

Retningslinjer for søknader om bygningsmessige inngrep

Borettslaget har oppdatert retningslinjene for søknader om bygningsmessige inngrep. Styret har på grunn av nylig erfaring med skade som følge av vannpumper og tilhørende forsikringsproblemer, valgt å nekte godkjennelse av fremtidig søknader som innebærer bruk av vannpumper.

Det er fortsatt mulig å bygge om leiligheten slik at man flytter kjøkkenet, men man må se på en løsning uten bruk av pumper.

lørdag 11. mars 2017

Eiendomsskatt for 2017

Det blir ingen eiendomsskatt for andelene i borettslaget i år. Dette kommer frem av eiendomsskatteseddelen for 2017 som borettslaget nylig har mottatt fra Eiendomsskattekontoret til Oslo kommune.

Andelseierne bør likevel sjekke grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for sin leilighet. Hvis det oppgitte arealet for leiligheten ikke stemmer vil du kunne bli pålagt en for høy eiendomsskatt ved fremtidige skatteoppgjør.

Slik sjekker du skattegrunnlaget
- Last ned eiendomskatteseddelen for 2017.
- Bruk andelsnummeret ditt til å finne din leilighet. Sjekk at det oppgitte arealet for din leilighet stemmer.


Ved feil må du som andelseier sende en klage på boligverdien til Skatteetaten.

Slik ser det ut for alle leilighetene: 


Klikk for større bilde


lørdag 4. mars 2017

Topp-leilighet til topp-pris

I slutten av februar ble det solgt en ett-roms i femteetasje i C, for 3 420 000 kroner pluss fellesgjeld på 122 000 kroner. Det høyeste vi til nå hadde sett for en ett-roms var 3 250 000 i juni i fjor.

Eieren regner vi med smiler hele veien til banken. Leiligheten ble kjøpt for 1 975 000 høsten 2013.

Varsel om ordinær generalforsamling 2017

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 10.05.2017.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15.03.2017.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret