Vaskeri-booking

søndag 12. mars 2017

Advarsel: Har du en vannpumpe?

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/vannpumpe.html

Retningslinjer for søknader om bygningsmessige inngrep

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/oppussing.html

lørdag 11. mars 2017

Eiendomsskatt for 2017

Det blir ingen eiendomsskatt for andelene i borettslaget i år. Dette kommer frem av eiendomsskatteseddelen for 2017 som borettslaget nylig har mottatt fra Eiendomsskattekontoret til Oslo kommune.

Andelseierne bør likevel sjekke grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for sin leilighet. Hvis det oppgitte arealet for leiligheten ikke stemmer vil du kunne bli pålagt en for høy eiendomsskatt ved fremtidige skatteoppgjør.

Slik sjekker du skattegrunnlaget
- Last ned eiendomskatteseddelen for 2017.
- Bruk andelsnummeret ditt til å finne din leilighet. Sjekk at det oppgitte arealet for din leilighet stemmer.


Ved feil må du som andelseier sende en klage på boligverdien til Skatteetaten.

Slik ser det ut for alle leilighetene: 


Klikk for større bilde


lørdag 4. mars 2017

Topp-leilighet til topp-pris

I slutten av februar ble det solgt en ett-roms i femteetasje i C, for 3 420 000 kroner pluss fellesgjeld på 122 000 kroner. Det høyeste vi til nå hadde sett for en ett-roms var 3 250 000 i juni i fjor.

Eieren regner vi med smiler hele veien til banken. Leiligheten ble kjøpt for 1 975 000 høsten 2013.

Varsel om ordinær generalforsamling 2017

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 10.05.2017.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15.03.2017.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret