Vaskeri-booking

lørdag 8. april 2017

Ikke mat rottene!

Det er blitt observert flere ganger at det er lagt ut hele brødskiver på bakken i bakgården, både på vår eiendom og i bakgården til Drøbakgata 12. Dette er svært uheldig.

Rotteproblemmet i Oslo er utpreget, og det er heller ikke ønskelig med "flyende rotter" som duer og annet som skiter ned uteområdet. Borettslaget har feller stående ute med gift mot rotter. Vi ønsker mindre av dette, ikke å tiltrekke oss flere.

Dersom du føler et behov for å mate smådyr, kan vi anbefale de langt mer sympatiske endene i Akerselva.