Vaskeri-booking

fredag 7. april 2017

Trefelling

Drøbakgata 12, som er den midterste av de tre gårdene vi har bakgård mot, har bestemt seg for å felle to av de tre store trærne. Deres begrunnelse for dette, er at bakgården deres er veldig mørk og lite trivelig.

Nå felles to av trærne

Det er de to store træne på hver sin side av bjørka som blir felt. Dette vil skje like etter påske. I forbindelse med fellingen har vi gitt tillatelse til at de kan kjøre inn fra vår bakgård.