Vaskeri-booking

tirsdag 30. mai 2017

Informasjonsmøte om sykkelveier i Bydel Sagene

Fram mot 2019 er det planlagt utvidelse og videreutvikling av flere sykkelveier i Bydel Sagene.

Som et bidrag for å spre informasjon om prosjektet til beboere og lokalpolitikere, har bydelsadministrasjonen invitert Bymiljøetatens Sykkelprosjekt til å opplyse nærmere om sine planer:

Onsdag den 31. mai, klokken 18 i Margarinfabrikken barnehage

Tema for møtet vil hovedsakelig være opplysning og diskusjon rundt de planlagte sykkelveiene i Stavangergata, Sarpsborgsgata, Bergensgata, Brochmanns gate og Treschows gate.

Møtet vil finne sted i forkant av møte i miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen.

Kilde: Oslo Kommune

Innbrudd også på loftet

Etter at vi forrige uke meldte om tyveriene i kjelleren, har vi også fått melding om to innbrudd på loftet. Først i C, deretter i A.  

Eieren av den berørte loftsboden i A, oppdaget også noe veldig uventet. I boden lå det nemlig en fremmed bag, og i denne var det et nøkkelsettet.

Dette nøkkelsettet inneholdt blant annet en ulegitimert kopi av systemnøkkelen som går til hoveddørene, kjeller og loft for A, B og C. Denne inneholdt også en mindre nøkkel, som passet til av en av låsene som vi klipte over forrige uke.

Nøkkelsettet inneholdt også en nøkkel til en leilighet. Vi har funnet ut hvilken leilighet og har orientert eieren. Vi legger til grunn at eieren ikke kan lastes for det som har skjedd.

Vi kan bare håpe at det ikke gjentar seg. Alle beboere må ha et bevist forhold til utlån av nøkler. De kan enkelt kopieres opp av uvedkommende. Det beste er å unngå å låne bort nøkler til håndverkere og andre. Du vet aldri hvem som kan skaffe seg en kopi.

tirsdag 23. mai 2017

Innbrudd

Det har vært et innbrudd i kjelleren. Berørte oppganger er A, B og C. En beboer varslet oss i helgen om at en sykkel som stod under kjellertrappa i 3C var borte. I dag fikk vi melding om at en sykkel til i C-delen av kjelleren var stjålet. Vi vet ikke om dette var to forskjellige tilfeller eller samme hendelse.

Boden hadde fått satt på en ny lås av kjeltringen(e). Derfor var det ikke så lett å oppdage. Eier kom derfor heller ikke inn i sin egen bod før vi hadde fått klipt over låsen.

Vanligvis ved innbrudd i kjelleren, har et antall boder blitt åpnet og vi har varslet eierne. I kjelleren ser det meste normalt ut nå, men vi må bare gå utifra at flere kan være rammet.

SJEKK DERFOR BODEN DIN! 

Anmeld eventuelt tyveri til politiet.

Noen forholdsregler som vi må ta for å unngå nye innbrudd:
- Lys: Vi har registret at lys til boder blir stående på hele tiden. Slukk lyset til boden din slik at det ikke er så lett å se inn.
- Dører: Ikke la dører stå åpne uten at du er i nærheten. Hvis du går forbi en åpen dør og ingen er der, lukk den.
- Sykler: Spesielt dyre sykler har blitt stjålet. Registrer de hos Falck, bruk minst to låser, vurder å ha de i leiligheten hvis de er veldig verdifulle.
- Verdisaker: Skal aldri oppbevares i bodene.

torsdag 11. mai 2017

Resultatet av generalforsamlingen

samlesiden over tidligere generalforsamlinger er innkallingen med protokollen nå lagt ut.

Vedrørende taket ble følgende vedtak truffet:
"Styret gis fullmakt av generalforsamlingen til å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal med det formål å etablere nye leiligheter på loftet og utskifting av taket samt bygningsmessige oppgraderinger. Avtalen legges frem for en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning.

Sammen med forslag om salg av loftsareal, skal det legges frem et utkast til avtale basert på en ordinær takrehabilitering, slik at generalforsamlingen får valget mellom to konkrete alternativer.


I forkant av generalforsamlingen legges frem informasjon om begge alternativene slik at andelseierne kan gjøre seg kjent med disse på forhånd."


Det første avsnittet er lik styrets opprinnelige forslag, mens de to siste avsnittene ble tilføyd etter et benkeforslag.

Forslaget om å stoppe planene om å selge loftsarealet ble nedstemt.

Det var et stort oppmøte på generalforsamlingen onsdag med 33 stemmeberettigede. Selv om styrets opprinnelige forslag ikke kom til avstemning, gleder vi oss over det engasjementet som ble vist.
Styret vil nå jobbe for å se hvordan vi kan gjennomføre dette vedtaket i praksis.

søndag 7. mai 2017

Generalforsamling 2017

Husk generalforsamling onsdag 10. mal kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Vi serverer noe å spise og drikke

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover. Det har kommet inn tre forslag til generalforsamlingen, blant annet styrets forslag om å gi en fullmakt til styret for å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal. En eventuell avtale legges frem for en ekstraordinær generalforsamling.


Som tidligere informert var det to rettelser som ikke ble trykket i årsmeldingen. Korrekt utgave av årsmeldingen finner du her. Kollaps i søppelhentingen

Vi beklager å meddele at vi nok en gang opplever problemmer med å henting av søppel.

Denne uken har vi ikke registret en eneste henting. I en normal uke har vi tre hentinger (mandag, onsdag og fredag).

Denne uken var mandag en helligdag. Det kan virke som at det er nok til å skape så store utfordringer for renovasjonsetaten at det medfører en kollaps i hentingen av søppel.

Tilsvarende problem hadde vi uken rett etter påske hvor mandag 17. april var en helligdag.  Den uken ble det hentet søppel kun en gang, selv om kommunen hadde lovet to hentinger.

Det er klaget til kommunen, men kommunen virker immun mot nye klager på manglende henting (de fikk 30 000 klager i fjor høst).

Slik så det ut i søppelrommet søndag

Vi følger situasjon og vurdere tiltak dersom det ikke blir hentet i begynnelsen av uken.