Vaskeri-booking

søndag 7. mai 2017

Generalforsamling 2017

Husk generalforsamling onsdag 10. mal kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Vi serverer noe å spise og drikke

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover. Det har kommet inn tre forslag til generalforsamlingen, blant annet styrets forslag om å gi en fullmakt til styret for å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal. En eventuell avtale legges frem for en ekstraordinær generalforsamling.


Som tidligere informert var det to rettelser som ikke ble trykket i årsmeldingen. Korrekt utgave av årsmeldingen finner du her.