Vaskeri-booking

tirsdag 30. mai 2017

Informasjonsmøte om sykkelveier i Bydel Sagene

Fram mot 2019 er det planlagt utvidelse og videreutvikling av flere sykkelveier i Bydel Sagene.

Som et bidrag for å spre informasjon om prosjektet til beboere og lokalpolitikere, har bydelsadministrasjonen invitert Bymiljøetatens Sykkelprosjekt til å opplyse nærmere om sine planer:

Onsdag den 31. mai, klokken 18 i Margarinfabrikken barnehage

Tema for møtet vil hovedsakelig være opplysning og diskusjon rundt de planlagte sykkelveiene i Stavangergata, Sarpsborgsgata, Bergensgata, Brochmanns gate og Treschows gate.

Møtet vil finne sted i forkant av møte i miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen.

Kilde: Oslo Kommune