Vaskeri-booking

tirsdag 30. mai 2017

Innbrudd også på loftet

Etter at vi forrige uke meldte om tyveriene i kjelleren, har vi også fått melding om to innbrudd på loftet. Først i C, deretter i A.  

Eieren av den berørte loftsboden i A, oppdaget også noe veldig uventet. I boden lå det nemlig en fremmed bag, og i denne var det et nøkkelsettet.

Dette nøkkelsettet inneholdt blant annet en ulegitimert kopi av systemnøkkelen som går til hoveddørene, kjeller og loft for A, B og C. Denne inneholdt også en mindre nøkkel, som passet til av en av låsene som vi klipte over forrige uke.

Nøkkelsettet inneholdt også en nøkkel til en leilighet. Vi har funnet ut hvilken leilighet og har orientert eieren. Vi legger til grunn at eieren ikke kan lastes for det som har skjedd.

Vi kan bare håpe at det ikke gjentar seg. Alle beboere må ha et bevist forhold til utlån av nøkler. De kan enkelt kopieres opp av uvedkommende. Det beste er å unngå å låne bort nøkler til håndverkere og andre. Du vet aldri hvem som kan skaffe seg en kopi.