Vaskeri-booking

torsdag 11. mai 2017

Resultatet av generalforsamlingen

samlesiden over tidligere generalforsamlinger er innkallingen med protokollen nå lagt ut.

Vedrørende taket ble følgende vedtak truffet:
"Styret gis fullmakt av generalforsamlingen til å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal med det formål å etablere nye leiligheter på loftet og utskifting av taket samt bygningsmessige oppgraderinger. Avtalen legges frem for en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning.

Sammen med forslag om salg av loftsareal, skal det legges frem et utkast til avtale basert på en ordinær takrehabilitering, slik at generalforsamlingen får valget mellom to konkrete alternativer.


I forkant av generalforsamlingen legges frem informasjon om begge alternativene slik at andelseierne kan gjøre seg kjent med disse på forhånd."


Det første avsnittet er lik styrets opprinnelige forslag, mens de to siste avsnittene ble tilføyd etter et benkeforslag.

Forslaget om å stoppe planene om å selge loftsarealet ble nedstemt.

Det var et stort oppmøte på generalforsamlingen onsdag med 33 stemmeberettigede. Selv om styrets opprinnelige forslag ikke kom til avstemning, gleder vi oss over det engasjementet som ble vist.
Styret vil nå jobbe for å se hvordan vi kan gjennomføre dette vedtaket i praksis.