Vaskeri-booking

torsdag 6. juli 2017

Opp og ned med boligprisene

I de siste månedene har det vært stor omsetning av leiligheter i borettslaget. Hittil i år er det omsatt 11 leiligheter og det er like mye som i hele fjor. Det har vært skrevet mye i mediene om prisnedgang og tomme visninger, så hvordan ser det ut i vårt borettslag?

Det avhenger litt av hvilket tidsperspektiv man inntar.

Salgene hittil i 2017
For to-romsene ble 2016 avsluttet med et rekordsalg på 3,9 millioner. Den rekorden står fortsatt. 2017 begynte med et salg til 3,8 millioner (februar), så to stykk til rundt 3,6 i begynnelsen av april og i midten av mai var vi tilbake på 3,75’. De to siste salgene i juni var imidlertid på 3,3 og 3,1.

For ett-romsene ble 2016 avsluttet med et salg på 3 150’. 2017 startet med et rekordsalg på 3 420’ i februar. Så har vi ingen flere salg av ett-roms før i juni, men da fikk vi tre stykk. Den rimeligste var en ett-roms som er noe mindre enn de øvrige (31 kvm). Den ble solgt for 2 770’. Midt i feltet var en ett-roms på 33 kvm som ble solgt for 3 mill, og den dyreste av ble solgt for 3 150’ (36 kvm).
Alle disse fire ett-romsene er bygd om til å ha et eget soverom og annonseres ofte som en to-roms.

Av tallene over ser vi at det ble solgt en 1-roms for mer enn en 2-roms i samme måned. Kanskje var det en veldig heldig kjøper av den 2-romsen?

2-roms
Hvis man ser dystert på det, så har man for 2-romsene en nedgang fra topp på 3,9 til bunn på 3,1 på 20 %. Men å la et enkelt salg utgjøre topp og bunn er nok litt snevert.

Gjennomsnittlig kvartalspris i siste kvartal 2016 var på 3,7 mill og det var den også i 1. kvartal 2017. Nå i 2. kvartal var den ca. 3,4 mill og representerer en nedgang på 7 % siste kvartal.

Løfter vi blikket enda mer, så hadde vi i 2016 et årsgjennomsnitt på 3 457’ og hittil i år er gjennomsnittet 3 522, en oppgang på 2%.

1-roms
For ett-romsene er det solgt færre leiligheter og gjennomsnittstallene preges derfor mer av enkeltleiligheter.

Gjennomsnittlig kvartalspris i siste kvartal 2016 var på 3 150’ og i 1. kvartal 2017 var den 3 420 (kun en leilighet i begge disse kvartalene). Nå i 2. kvartal med tre salg ble snittet 2 973 og en nedgang på 12 % siste kvartal.

Årsgjennomsnitt i 2016 var på 2 975’ og hittil i år er gjennomsnittet 3 085, en oppgang på ca 4 %.

Hva skal man tro?
For de som følger visningene tett, så har det uten tvil vært en nedgang i prisene, men man bør nok ikke se seg blind på de som gikk varmest og de som nå selges på bunn. Å ta et steg tilbake å se utviklingen over tid er nok fornuftig.

Grafer
1. På den første grafen ser vi på kvartalsstatistikken siden 2004. Når vi ser nærmere på denne ser vi at det ikke er helt uvanlig med store endringer fra kvartal til kvartal, og man trenger ikke å gå så langt tilbake for å finne større endringer enn det vi nå har opplevd.

2. Når vi ser på årsstatistikken blir de fleste av humpene utlignet. Mens for eksempel nedgangen etter finanskrisen blir tydeligere.

3. På den samme grafen har vi også lagt på en helt jevn linje som viser hva prisen ville vært dersom den hadde steget jevnt mellom 1991 og 2017. Både 1-roms og 2-roms har i denne perioden hatt en gjennomsnittlig økning på 9,7 %. 

Vi presenterte også en slik graf i 2012. Den gangen var gjennomsnittprisen på en 2-roms ca 2,5 millioner og vi hadde lekt oss med å dra trendlinjen fem år videre frem i tid. En 2-roms ville da kostet ca 4 millioner kroner. Det var vanskelig da å tro på en slik pris, og den grafen ble aldri publisert. Men da 2017 startet var vi faktisk nær en slik pris.

4. På den siste grafen har vi gjort det vi ikke turte for fem år siden og presenterer en ny fremskrevet utvikling for de neste fem år. 6 millioner for en 2-roms i 2023 er sikkert mye mindre sannsynlig, enn det var å havne på 4 millioner i 2017 for fem år siden, ikke sant?

Klikk for større bilder.