Vaskeri-booking

lørdag 15. desember 2018

Mat gjerne fuglene, men ikke rottene

Det har blitt observert at noen har hengt opp brødskiver i trærne. Det er en heller dårlig ide. Det er alltid rotter i en by, mye rotter, og det er flere som har meldt fra om døde rotter de har funnet rett ved bygget vårt. 

Da må man være påpasselig, at det man har tenkt å gi til fuglene, ikke ender opp som mat til rottene. Ikke legg ut noe på bakken, og heller ikke heng opp noe som lett kan falle ned.

To spurver hakker i vei på talgboller i egnet fuglemater.Nytt filarkiv

Rundt omkring på sandefjordgata3.no er det lenket til ulike filer. Alle filene er nå samlet i et eget filarkiv. 

De viktigste lenkene i gamle artikkler er oppdatert, mens enkelt gamle lenker kan være døde. Død lenke? Prøv å finn filen i arkivet.

Vi har også lagt en lenke til filarkivet i venstre menyen (gjelder PC-versjonen av www.sandefjordgata3.no) slik at det er lett å finne tilbake.

Endringer i husordensreglene

Når kan man pusse opp?
Etter klage fra en av beboerne, har styret valgt å endre teksten i husordensreglene, slik at det ikke er noen tvil om at helligdagsloven og politivedtektene går foran husordensreglene våre.

Gammel regel
Under avsnittet "REGLER OM RO I GÅRDEN" stod det i husordensreglen slik: 
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet skal skje mellom kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 i helgen."

Ny regel
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet må ikke skje utenfor  kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 på lørdager. På helligdager, samt påske-, pinse- og juleaften skal det være ro."

Bakgrunn for endringen
Når det i den gamle teksten stod "i helgen" var det mulig å tolke dette at det var fritt frem for hva man ville, av støyende oppussing i hele helgen, også på søndager. Slik var det aldri ment. Både politivedtekster og helligdagsloven står over våre husordensregler.  

I helligdagsloven står det at «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

I politivedtektenefor Oslo § 2-1 står det: "På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00."

Selv om både helligdagsloven og politivedtektene står over borettslagets ordensregler, kan det synes at husordensreglene er upresise slik de var formulert frem til nå og at de kunne gi inntrykk av at beboerne har en bedre anledning til støyende adferd enn det de reelt har når man trekker inn helligdagsloven og politivedtekter. Med de endringene vi har gjort, blir husordensreglene tydligere.

Det er ikke et mål med husordensreglene å forby oppussing på søndag. Det er støy som man ønsker å komme til livs. Innenfor den brede kategorien oppussing må man anta at man kan klare å finne oppgaver som for eksempelvis maling som et eksempel på noe man fint kan gjøre også på søndager uten at det forstyrrer naboene. 

VASKERI OG TØRKEPLASS
Styret har også samtidig oppdatert teksten om vaskeriene. Vi booker nå vasketid på nett, og ikke på nøkkeltavelr i kjelleren. Ny tekst:
"Vasketiden er mellom kl 0700 og 2200. Vasketid bookes på https://sandefjordgata3.simplybook.it/v2/. På samme sted fremgår vaskeintervaller og nærmere regler for bruken av fellesvaskeriene."
 

søndag 9. desember 2018

Utsettelse i takprosjektet og økning i husleien

På generalforsamlingen i høst ble det med stort flertall besluttet å gi styret fullmakt til å signere på avtalen om utbygging av nye leiligheter.  Dessverre må vi nå konstatere at utbygger trakk seg før avtalen kunne bli signerte.

Det er derfor nå usikkert om hva den fremtidige løsningen vil bli. Styret har derfor sett det som nødvendig å justere budsjettet i tråd med dette. Tidligere har styret orientert om forskjellen mellom utbygging og rehabilitering, og hvilken effekt disse to alternativene har for budsjettet og økonomien.

Når styret nå i høst jobbet med dette enda en gang for å sette sammen budsjettet for 2019, ser vi at budsjettsituasjonen ved en rehabilitering er om mulig, enda mer negativ enn det vi hadde tidligere har forespeilet generalforsamlingen.

Styret gjør derfor to ting:
1.    Vi må forberede oss på at en utbygging ikke blir mulig, og skaffe oss det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å ivareta det nødvendige vedlikeholdet. Styret har derfor, etter forholdene, vedtatt en moderat husleieøkning på 5 % for 2019.
2.    Vi gir ikke opp. Styret har hatt samtaler sammen med OBOS Prosjekt om alternativer og for å se på mulighetene for å få inn en annen utbygger, og hvilke krav som kan stilles til denne.

søndag 28. oktober 2018

Mistet et smykke?

Et smykke ble funnet på fortauet like utenfor A-oppgangen på fredag. Smykket er levert inn til styret. Send en beskrivelse til styret for å få det tilbake.

Skrotinnsamling

• Hvor:       Gressplenen foran E-oppgangen.
• Hva:         Alt av skort går, også spesialavfall som maling og elektronikk.
• Hvordan: Start innerst og vær flinke til å sette ting opp på hverandre.
• Når:         Fra nå til onsdag. Skortet hentes på dagtid torsdag 1. november.

mandag 8. oktober 2018

Generalforsamlingen sa ja til utbygging

Det var med stort flertall at generalforsamlingen i dag stemte for utbygging. Endelig stemmeantall ble 18 stemmer mot, 51 stemmer for. Det vil sil 74 % av avlagte stemmer var for utbygging (en blank stemme ble forkastet).

Det var 47 fremmøtte og 23 med fullmakt, i alt var 70 andeler representert. Det gir en oppmøteprosent på 86 %.

En stor takk til alle som deltok i dag! Nå starter jobben!


søndag 23. september 2018

Varmeanlegget er slått på - luft ut radiator

Søndag kveld startet vi opp varmeanlegget. I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin.

Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette, og det er uheldig fordi vi må øke trykket etterhvert som folk lufter ut. Vi vil gjerne få det overstått så raskt som mulig.


Slik lufter man ut

Her kan du lese mer om å lufte ut radaitoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse.

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed forsvinner varmen  fra de som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten øker sjekker vi trykket jevnlig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator. 

Min radiator er ikke varm

Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

lørdag 22. september 2018

Skrotinnsamling 1. november

Det blir skrotinnsamling på tordag 1. november.

Fra og med lørdag 27. oktober kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn. Få satt ut alle tingene de før torsdag, for da blir det hentet.


På skrotinnsamlingen kan man kaste alt, inkludert avfall som man ikke får lov til å legge i vanlige containere som maling, dekk og elektrisk avfall.


Vi arrangerer ikke høst-dugnad i år, men tar det igjen med en ekstra sjau til våren.

torsdag 20. september 2018

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret deler i dag ut innkalling til en ny ekstraordinær generalforsamling og håper på like godt oppmøte som sist.

Styret ønsker at dette blir en ren avstemning for eller mot utbygging.

Dato: mandag 8. oktober, kl 19:00

Forrige ekstraordinær generalforsamling viste at det vil være vanskeligst å få tilstrekkelig flertall for en rehabilitering. Styret har derfor lagt dette alternativet dødt.

Avstemningen forrige gang viste også at det var et behov for å gjøre selve avstemningen så enkel som mulig. Til dette møtet har vi ikke invitert prosjektleder eller entreprenør. Vi ønsker et raskere møte enn forrige gang.

I innkallingen legger styret vekt på at styrets viktigste oppgave er å sørge for å gjennomføre de tiltakene som er nødvendig for bygningen og som er best for beboerfellesskapet. Styret må også arbeide for det langsiktige perspektivet og ulike kortsiktige interesser kan styret ikke vektlegge.

For å unngå misforståelser om avstemningen vil det bli utdelt egne stemmesedler på møtet.
Ta med registreringsskjemaet fra innkallingen. Fyll ut denne på forhånd. Innkallingen finner du her, i tillegg er den lagt i postkassene.

tirsdag 18. september 2018

Resultatet av spørreundersøkelsen

Styret har gjennomgått spørreundersøkelsen og takker for mange svar! I alt fikk vi inn 49 svar fra 81 leiligheter.

Evaluering av informasjonen
Et veldig gledelig resultat er at folk er gjennomgående fornøyd med informasjonen fra styret. De som ikke er fornøyd med informasjonen, er hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering. Misnøyen er her rettet mot at man syns informasjonen har vært mest rettet mot utbygging. Det har styret kommentert på selv tidligere. Utbygging er mer komplekst og har flere sider det må informeres om, men vi har prøvd å gjøre alternativene mest mulig sammenlignbare. For de som vil lese seg opp på dette, henviser vi til informasjonsskrivet og tabellen på side 2 og 3.

Lenker til all informasjonen finner du her.

Trenger ikke å vite mer
Det er bare 11 av de 49 besvarelsene som oppgir at man ønsker å vite mer om et eller annet forhold. De som ønsker mer informasjon om noe er også hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering, men som ønsker å vite mer om ulike sider av utbyggingen.
Det er spredning i hva slags temaer man ønsker mer informasjon, og det meste finner man svar på i den informasjonen som er gjort tilgjengelig.
Det er også noen forhold rundt utbyggingen som er usikkert og som beboere ønsker mer svar på. Her må man imidlertid leve med denne usikkerheten, og så får man ta en avgjørelse ut i fra det. Et slik forhold er eksempel vis antall nye leiligheter. Det er lagt planer for 10 leiligheter, men det avhenger av rammetillatelsen. Det vil kunne påvirke størrelsen på kjellerboden, noe som er en gjenganger i det man vil vite mer om. 

Når de fleste gir uttrykk for at man er fornøyd med informasjonen og ikke trenger å vite mer, er det også styrets innstilling, at vi nøyer oss med å vise til den informasjonen som allerede er gitt.

Argumentene for eller mot utbygging
Når man svarte på spørsmålet «hva er dine viktigste argumenter for eller mot utbygging», avhenger svarende veldig av hva man er for. Hvis man er for rehabilitering, har man kommet med argumenter mot utbygging og sjeldent for, og omvendt dersom man er for utbygging. De få som kommer med argumenter på begge sider, er oftest for utbygging.

De vanligste argumentene mot utbygging er tap av loftsbod og at det blir en byggeplass på området for en lengre periode. Enkelte andre argumenter trekkes også frem, som støy, at man ikke vil ha flere naboer eller snart skal selge, men disse argumentene er det bare noen par som har fremhevet.
Hovedargumentet for utbygging er lavere felleskostnader. De som vil ha utbygging oppgir også flere argumenter for. Mange peker på at man får oppgradert bygningen og gjort takprosjektet på en måte som er lønnsomt, noen trekker enkelte at bygningstiltakene som tiltakene i/rundt kjeller og bedre brannsikkerhet.

De som ønsker seg utbygging og som også kommer med argumenter mot en utbygging, trekker i hovedsak også frem byggeperioden som negativt.


Veien videre
Styret kommer snart til å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av oktober. Nærmere tidspunkt og sted kommer i egen innkalling.

Styret ønsker å gjøre dette nå på grunn av budsjettet for 2019 som skal fastsettes i løpet av oktober og fordi vi ikke kan la en så viktig avgjørelse forbli uavklart.

Som vanlig må styret ta stilling til justering av felleskostnadene. Dersom det ikke blir tilstrekkelig flertall for utbygging, må vi som et minimum øke felleskostnadene på grunn av generell prisstigning. 

søndag 16. september 2018

Barnevogngarasjer

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/barnevogner.html

Konvertert til bio-olje

I sommer har vi fått komvertert oljefyren til å kunne bruke bio-olje.

På vårdugnaden fikk vi gravd opp tilgangen til oljetanken, og tanken ble senere renset. Nå har vi også fått fylt på med bio-olje, slik at vi er nå klare for forbudet fra 2020 mot oljefyrer.

Vi bruker bio-oljefyren som reserve kilde både for de ekstra kalde dagene og som backup hvis noe går galt med el-kjelene. Det hele kostet oss litt over 21 000 kroner, noe som er en billig forsikring for å kunne ha to kilder til varme.

lørdag 8. september 2018

Bråkete hund

Tidvis har det vært en bråkete hund i Sandefjordgata 1. Gården er en kommunal gård og forvaltes av boligbygg. De har en egen vakttelefon som man kan ringe dersom dette gjentar seg. Telefonnummeret er 23 46 05 55.

søndag 26. august 2018

Avsluttet spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi har fått inn 46 svar. Det er vi veldig godt fornøyd med. Svarene vil nå bli gjennomgått av styret og en oppsummering vil bli presentert her senere.

torsdag 9. august 2018

Tak-prosjektet: Spørreundersøkelse

Styret har utformet en spørreundersøkelse og delt ut denne i dag i alle postkassene.

Vi tror det er viktig å få innspill fra beboere på hva vi skal gjøre videre med tak-prosjektet. Den ekstraordinære generalforsamlingen endte med at ingen av alternativene ble valgt og det har satt oss i en vanskelig situasjon.

Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å svare innen 24. august.

Her finner du mer informasjon om de to alternativene

onsdag 8. august 2018

Bakgårdsfest tirsdag 14. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Vi stiller med skikkelig grillpølser, et utvalg kaker, snacks og drikke.

Du må gjerne ta med egen mat/drikke hvis du vil ha noe ekstra


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Tirsdag 14. august
Hvilket klokkeslett? Kl 19.00

søndag 10. juni 2018

Takprosjektet – Oversikt over informasjon


Denne artikkelen lister opp det vesentligste av informasjon som er gitt rundt takprosjektet. 

Før den ordinære generalforsamlingen ble det delt ut et informasjonsskriv som sammenlignet de to alternativene på en enkel måte. 

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen svarte vi på endel spørsmål og la ut svarene her. 

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det vist frem to presentasjoner. En om utbyggingsalternativet fra Obos Prosjekt, og en fra styret som særlig viste de økonomiske forskjellene mellom alternativene. 

I en litt eldre artikkel la vi blant annet ut bilder tatt av taket.