Vaskeri-booking

onsdag 31. januar 2018

Nabovarsel - Borettslag bygger balkonger

Våre naboer i Sandefjordgaten Borettslag vil bytte ut noen eksisterende balkonger og etablere noen. I nabovarselet som vi har fått og som du finner her, viser forklarer og viser hvordan planene er tenkt.

Planene omfatter blant annet fasaden som vender direkte mot oss. Fasade 7 på tegningen nedenfor er der hvor antikvariatet holder til.

Klikk for større bilde

Gul markering er steder hvor det blir etablert nye balkonger, mens balkonger uten markering er eksisterende balkonger som skiftes ut.

mandag 29. januar 2018

Ikke åpne for selgere eller fremmede

For en tid tilbake siden var det en person på dørene våre som oppga at han var fra Greenpeace. I flere oppganger ble det åpnet for han.

Dette er svært problematisk. Vi skal ikke ha inn uvedkommende i oppgangen. Folk vi ikke kjenner og ikke vet intensjonen til, må vi ikke slippe inn! Har vi ikke hatt nok runder med innbrudd i boder til at vi vet bedre enn dette?

Noen er kanskje interessert og da kan du følge invitere de opp, men: Da skal de på besøk til deg, ingen andre. Da må du åpne døren din, vente på dem, kalle dem til deg, og etter endt besøk må du se til at de kommer seg ut. Hvis du ikke er forbedret på å gjøre dette, så ikke slipp de inn!

Dette gjelder naturligvis både de som ringer på dørklokka og de som kanskje vil inn døra samtidig med deg. Bare slipp inn de du kjenner. Å si «Beklager, jeg kjenner deg ikke, derfor kan jeg ikke åpne.» er både lett å forstå, lett å si og en veldig enkel regel å leve etter.


Utleie gjennom Airbnb

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/utleie.html

søndag 28. januar 2018

Varsel om ordinær generalforsamling 2018

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 02.05.2018.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 01.03.2018.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret

lørdag 27. januar 2018

Ting som beboere har lurt på

Det har vært flere mindre ting som beboere har kontaktet styret om i det siste. Her er en kort Q&A på noe av det vi har fått siste måneden.

Jeg skal holde fest, må jeg si fra til naboene?
Det er ingen regel i borettslaget om at man må si fra til naboene, men det er mange som likevel velger å gjøre det. Bruk gjerne oppslagstavlen nede ved inngangsparti. Kanskje bør du også vurdere en lapp på tavlen i nabooppgangen nærmest din leilighet.

Husk at et varsel om fest, betyr ikke at du deretter kan gjøre som du vil. Du må fortsatt hensyn ta naboene.

I borettslagets husordensregler har vi regler om når det skal være ro i gården. I vedtektene våre og i burettslagsloven fremkommer det at bruken av boligen ikke må være på en måte som er til skade eller ulempe for andre andelseiere». I tillegg har man politivedtektenes regler om nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.


Noen har tatt vasketiden min, er det mulig med dobbeltbooking?
Det er ikke mulig å foreta en dobbelbooking. Innsender opplevde at en annen beboer hevet å ha booket den samme vasketiden. Innsender kunne vise frem sin kvittering, men den andre beboeren stod på sitt likevel. Bare for å gjøre det helt klart; det er ikke mulig å dobbeltbooke. Vi syns at innsenderen skulle ha stått på sitt og krevd å sett kvitteringen til den andre.

Det er som er mulig er for person A å første booke et tidspunkt, få en kvittering på dette og så annuellere bookingen. Da kan annen person B booke tidspunktet og få en kvittering for dette. Dersom A og B møttes i vaskeriet, så kan i teorien begge legge frem hver sin kvittering, men da er det altså den nyeste som gjelder.

En nabo røyker og det lukter i oppgangen, hvordan forholder man seg til det?
Fra tid til annen får vi denne typen henvendelser og stort sett er det samme svar uavhengig av om det er støy, røyking, fest eller lignende. Det er også uavhengig om det som røykes er vanlig varer kjøpt over disk i butikk eller skaffet på annet vis.

Først og fremst er det andelseieren som er årsaken til problemet som skal innrette seg etter de plikter og rettigheter man har. Bestemmelsen i for eksempel § 5-11 i borettslagsloven er ganske bred når det gjelder plikter:

«Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar.»

Under denne bestemmelsen vil for eksempel vond lukt fra en leilighet, uansett årsak, som er sjenerende for andre andelseiere, altså til ulempe, kunne være en grunn til å si at bruken av leiligheten er i strid med loven. Da vil borettslaget kunne gi krav om retting, advarsel og i verste fall et salgspålegg til den andelseieren det gjelder.

Men i de saker hvor man mener at en annen andelseiers oppførsel er til ulempe, så er det en fordel at man tar det opp direkte med vedkommende først. Se også vår sak her om hvordan vi ønsker at man går frem for å løse en konflikt med naboen.


Bråkete vaskemaskin fra nabo, kan det informeres?
Essen i denne henvendelsen er veldig lik det som ellers er behandlet ovenfor. Man må utvise hensyn til naboene og forhold seg til reglene om ro i gården. 

Det kan innebære at planene dine må endres for å ikke være til sjenanse for naboene dine. Kanskje må vasken tas dagen etter, støvsugingen gjøres til helgen og ikke om natten, det samme med ommøblering og å sette sammen møbler.