Vaskeri-booking

søndag 29. april 2018

Interessert i styreverv?

På generalforsamlingen skal det velges nye styremedlemmer til styret. Vi søker deg som er motivert og ønsker å være med på å påvirke bomiljøet.

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å leve her.

Hva tilbyr vi?

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer.
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet.
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm.
  • Honorar for jobben du gjør.
Hvem er du?
  • Engasjert
  • Interessert i å ivareta et godt bomiljø
  • Ser verdien av et veldrevet borettslag 
På generalforsamlingen 2. mai skal det foretas et suppleringsvalg på et styremedlem for ett år, samt valg av et varamedlem for et år. Ta kontakt med styreleder dersom du er interessert i ett av disse vervene.


Styremedlemmet deltar på lik linje med de øvrige styremedlemmene, mens varemedlemmet kun deltar dersom et av de fem faste medlemmene fratrer eller blir rammet av langvarig sykdom og lignende.

To styremedlemmer stiller til gjenvalg for to år.


torsdag 26. april 2018

Generalforsamling og beboermøte om taket


På generalforsamlingen 2. mai, har styret lagt opp til en bred gjennomgang av tak-prosjektet og de to alternativene styret har sett på. OBOS Prosjekt vil også være tilstede. 

For å forbedre beboerne har styret nå delt ut et informasjonsskriv i alle postkassene. Vi håper med dette å belyse begge alternativer likt. 

Vel møtt!

tirsdag 24. april 2018

Kaldt vann i morges

Flere fikk seg nok en kalddusj i dag tidlig. Det skyldtes at oljefyren gikk tom for olje.

Det var forsåvidt planlagt, men ikke så raskt. Vi har den siste uken fyrt opp restbeholdning av olje. Det er planlagt å konvertere oljefyren til bio-olje og da er det hensiktsmessig å få brukt opp den oljen vi hadde igjen. Dessverre ble vi lurt av målern som indikerte at det var mer olje igjen enn det virkelig var.

Brann i borettslaget


Scenarioene med brann i leiligheten eller i oppgangen er høyst reelle. Gjennom å lese om disse og tenke gjennom hva man vil gjøre, øker man sin egne bevissthet om opptreden ved brann og hvordan man kan redusere faren for brann.

Disse to scenarioene forklarer også mange av de tiltakene som styret følger opp i det daglige. Vi er påpasselig med orden og vedlikehold. Barnevogner er ikke tillatt i oppgangene og styret krever kopi av samsvarserklæring for alt elektrisk arbeid for å nevne noe.

På loftene og i hvert vaskeri er det en røykvarsler. Røykvarsleren i vaskeriet er trådløst seriekoblet til hver sin oppgang. Partneren sitter i andre etasje i B- og D-oppgangen.

I tillegg er det særlig noen forhold i kjeller som styret er oppmerksomme på og ønsker å få utbedret:
·         Dørene mellom oppgangene er branndører og er i dårlig stand og skal egentlig holdes lukket.
·         Hovedtavlene for strøm er av eldre årgang og bør byttes ut.

Som beboer kan du bidra til redusert brannfare ved å:
-          Kontrollere elektrisk utstyr og bruke kun autoriserte elektrikere.
-          Kontrollere pulverapparatet og skaff eventuelt flere slukkemidler (brannteppe/slukkespray)
-          Bidra til orden og ryddighet. Hold rømningsveier frie.
-          Teste røykvarsleren, og vurder om du trenger flere. 

Hvordan kontrollerer du pulverapparatet? Hvor lenge tåler døren brann? Les mer i tidligere artikkel her