Vaskeri-booking

søndag 15. april 2018

Beboerparkering på Sagene

Fra 28. mai innføres beboerparkering på Sagene. Parkering langs kommunale veier hvor det før var gratis å parkere, blir nå avgiftsbelagte.

Man må enten betale 3 000 kroner i året for beboerparkering eller betale per time. El-biler er unntatt og trenger ikke å betale.

Alle som bor i en beboersone og som har bil kan søke om beboerparkering. Det er ikke satt noen begrensing på antall som får et beboerkort og det gis ingen reservert plasser.

For de som bare på besøk eller de som ikke skaffer seg et beboerkort, må man betale 26 kroner per time. For mer enn 5 timer inntil et døgn, betaler man 134 kroner.

Rød sone viser hvilket område det innføres beboerparkering for

Mer informasjon fra Oslo kommune:
Beboerparkering for privatpersoner
Priser på gjesteparkering: