Vaskeri-booking

tirsdag 24. april 2018

Brann i borettslaget


Scenarioene med brann i leiligheten eller i oppgangen er høyst reelle. Gjennom å lese om disse og tenke gjennom hva man vil gjøre, øker man sin egne bevissthet om opptreden ved brann og hvordan man kan redusere faren for brann.

Disse to scenarioene forklarer også mange av de tiltakene som styret følger opp i det daglige. Vi er påpasselig med orden og vedlikehold. Barnevogner er ikke tillatt i oppgangene og styret krever kopi av samsvarserklæring for alt elektrisk arbeid for å nevne noe.

På loftene og i hvert vaskeri er det en røykvarsler. Røykvarsleren i vaskeriet er trådløst seriekoblet til hver sin oppgang. Partneren sitter i andre etasje i B- og D-oppgangen.

I tillegg er det særlig noen forhold i kjeller som styret er oppmerksomme på og ønsker å få utbedret:
·         Dørene mellom oppgangene er branndører og er i dårlig stand og skal egentlig holdes lukket.
·         Hovedtavlene for strøm er av eldre årgang og bør byttes ut.

Som beboer kan du bidra til redusert brannfare ved å:
-          Kontrollere elektrisk utstyr og bruke kun autoriserte elektrikere.
-          Kontrollere pulverapparatet og skaff eventuelt flere slukkemidler (brannteppe/slukkespray)
-          Bidra til orden og ryddighet. Hold rømningsveier frie.
-          Teste røykvarsleren, og vurder om du trenger flere. 

Hvordan kontrollerer du pulverapparatet? Hvor lenge tåler døren brann? Les mer i tidligere artikkel her