Vaskeri-booking

torsdag 26. april 2018

Generalforsamling og beboermøte om taket


På generalforsamlingen 2. mai, har styret lagt opp til en bred gjennomgang av tak-prosjektet og de to alternativene styret har sett på. OBOS Prosjekt vil også være tilstede. 

For å forbedre beboerne har styret nå delt ut et informasjonsskriv i alle postkassene. Vi håper med dette å belyse begge alternativer likt. 

Vel møtt!