Vaskeri-booking

lørdag 21. april 2018

Har du sprekker eller andre skader på balkongen?


Styret har leid inn Ødegård og Lund AS for å gjennomføre en kartlegging av tilstandene på balkongene. Formålet er å finne ut hvor god eller dårlig tilstanden er, og hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig. 

For å finne ut av dette skal det foretas en befaring/kontroll av fem balkonger. På fire av stedene vil det bli tatt betongprøver. Eventuelle skader under kontrollen, blir murt igjen samme dag. 

Dersom du har skader på din balkong, for eksempel i form av sprekker eller malingsflass, så ønsker styret å høre fra deg for å vurdere om din balkong blir med i kontrollgruppen på fem stykk. Dersom ikke tilstrekkelig antall melder seg, vil styret selv velge ut tilstrekkelig antall.

Frist for å melde seg er fredag 27. april.

Kontrollen vil bli gjennomført 23. mai, oppstart klokken 0800. For hver balkong brukes ca. 1,5 timer. Hvis man ikke kan være hjemme den dagen, kan nøkler overleveres til styret.