Vaskeri-booking

søndag 29. april 2018

Interessert i styreverv?

På generalforsamlingen skal det velges nye styremedlemmer til styret. Vi søker deg som er motivert og ønsker å være med på å påvirke bomiljøet.

Styrearbeid i et borettslag dreier seg om å ivareta sitt eget bomiljø og gir deg mulighet til å påvirke hvordan det er å leve her.

Hva tilbyr vi?

  • Muligheten til å påvirke økonomien og bostandarden i borettslaget
  • Innsikt i hvordan borettslaget fungerer.
  • Erfaring og kunnskap som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet.
  • Kurs og kompetanse innen styrearbeid, jus, økonomi, forsikring, vedlikehold mm.
  • Honorar for jobben du gjør.
Hvem er du?
  • Engasjert
  • Interessert i å ivareta et godt bomiljø
  • Ser verdien av et veldrevet borettslag 
På generalforsamlingen 2. mai skal det foretas et suppleringsvalg på et styremedlem for ett år, samt valg av et varamedlem for et år. Ta kontakt med styreleder dersom du er interessert i ett av disse vervene.


Styremedlemmet deltar på lik linje med de øvrige styremedlemmene, mens varemedlemmet kun deltar dersom et av de fem faste medlemmene fratrer eller blir rammet av langvarig sykdom og lignende.

To styremedlemmer stiller til gjenvalg for to år.