Vaskeri-booking

søndag 15. april 2018

Parkering forbudt i bakgården – også for besøkende

I anledning av at det innføres beboerparkering, vil styret minne om parkeringsforbudet i bakgården. Som det står i husordensreglene:

«Kun korte opphold ved av- og pålessing er tillatt. Bilreparasjoner og hjulskift er ikke tillatt i gården.» 

Det vi har merket er at det spesielt er besøkende som parker ulovlig i bakgården. Vi forventer at du som andelseier sørger for at både du og dine gjester etterlever parkeringsbestemmelsene.