Vaskeri-booking

mandag 28. mai 2018

Ekstraordinær generalforsamling

For å kunne gi enda bedre informasjon og svare på eventuelle spørsmål rundt utbygging får vi på den ekstraordinære generalforsamlingen et gjensyn med prosjektlederen fra OBOS Prosjekt, som også deltok på den ordinære generalforsamlingen. I tillegg møter advokaten som har hjulpet oss med å fremforhandle avtalen og det kommer to representanter fra utbygger som også vil kunne svare på spørsmål.

lørdag 26. mai 2018

Spørsmål og svar om tak-prosjektet

Her har vi samlet noen spørsmål som har kommet fra beboerne og svarene på disse.

Drenering
Ved dreneringen må det graves opp rundt bygningen. Dette omfatter alle sider av bygningen. Etter gjennomført drenering, re-etableres bedene og det legges ny asfalt der hvor man har måtte grave opp asfalten. Hele prosessen er av utbygger estimert til seks uker.

Ny bodplan i kjeller – under arbeidet
Det vil under hele arbeidet være tilgang til en bod enten på loftet eller i kjelleren. Det første arbeidet i bygningen vil være å rive eksisterende kjellerboder. Mens de nye bodene bygges opp, vil det fortsatt være mulig å bruke bodene på loftet. I tillegg vil det bli etablert midlertidige boder ute for de som ønsker dette (med mindre man får plass til alt i loftsbod/leilighet). Den midlertidige boden vil være minst tilgjengelig så lenge arbeidet i kjeller pågår. Man vil kunne hente ut ting fra den midlertidige boden på når man vil. På grunn av plasshensyn vil man ta dette i puljer, slik at for eksempel A og B først får ordnet nye kjellerboder, deretter C og D, etc.

Samtidig med at bodplanen endres, gjennomføres det teknisk arbeid i kjelleren som å montere ny belysning med automatisk slukking/tenning, avfuktere for å sørge for å fjerne fuktighet fra luften og det settes opp flere radiatorer for å holde jevn varme.

Når arbeidet med kjelleren er ferdig, avvikles den midlertidige lagringen. Deretter vil det være en periode hvor både loftsbod og kjellerbod vil være tilgjengelig før selve arbeidet på loftet starter.

Arbeidet i kjeller og med drenering vil starte når det foreligger en rammetillatelse, og gjøres ferdig før man får igangsettingstillatelsen.

Ny bodplan i kjeller – størrelsen på boden og antallet 
For å sikre alle størst mulig og likest mulig boder i kjelleren, vil det utarbeides en helt ny planløsning for kjelleren. Det innebærer at vi går fra to fellesvaskerier, til ett. Vaskemaskiner og tørketromler flyttes over slik at den totale kapasiteten opprettholdes. Antall hobbyrom reduseres fra to til ett. Areal som i dag brukes på tørkeskap, styrerom, lager, vaktmesterrom, sykkelparkering (F) frigjøres til bruk for boder.

Målsetningen for de nye bodene har vært størst mulig kjellerboder, og likest mulig til alle. Utbygger har sett på dagens bygningsplan og mener det er mulig å bygge 91 boder på ca fem kvadratmeter. Antall boder som er nødvendig å etablere i kjeller er usikkert. Det avhenger av hvor mange leiligheter utbygger får lov til å bygge. For denne planen er det lagt til grunn to nye leiligheter i hver oppgang unntatt F. Det innebærer at ved å plassere noen boder på loftet F, vil størrelsen på gjenværende boder i kjeller kunne økes. Tilsvarende vil størrelsen kunne øke dersom antallet nye leiligheter blir mindre. Dette avhenger av hva utbygger får godkjent av leilighetsstørrelse fra plan- og bygningsenheten.

mandag 21. mai 2018

Ekstraordinær generalforsamling - Takprosjektet

Det blir ekstraordinær generalforsamling tirsdag 29. mai kl 19:00 i Kaysalen på Sagene samfunnshus. Adressen er Kristiansands gate 2 (inngang ved Nazar café-bar vis-à-vis 7-eleven).

Ta med ferdig utfylt registeringsblankett.

Fyll ut med leilighetsnummer (ikke bolignummeret som starter med H).

Veien til Kaysalen i Sagene samfunnshus

Sandefjordgata 3’s urtehage


Det er to krukker med krydderplanter til felles glede på uteplassen. Ta med deg en saks og klipp av noen blader til eget bruk.


Fra bak til foran;
Venstre rad: Eplemynte, Ananas Salvie, Thaibasilikum
Midtre rad: Karryurt, Ramsløk (Bärlauch)
Høyre rad: Bladpersille, Lakrids Tegetes, Dill
Bak (fra venstre): Gressløk, Majoran (Origanum majorana)
Foran: Timian

tirsdag 8. mai 2018

Dagen etter dugnad

Det var stor iver på dugnaden i går! Vi fikk gjort veldig mye. Store mengder planter ble satt ut, grus ble raket ut av gressplenen til den store gullmedalje og mannhullet til oljetanken ble grav frem.

Det siste ble gjort fordi vi skal konvertere til bio-olje, og i den forbindelse skal oljetanken rengjøres på innsiden. For å komme inn har vi grav opp rundt mannhullet. Derfor ligger det nå en haug med jord ved et stort hull på fremsiden av bygningen. Vi håper at det blir utført raskt så vi får fylt det igjen.

Som vanlig ble det også samlet inn store mengder skrot. Planen var at det skulle blitt hentet i dag, men andre oppdrag viste seg å være mer omfattende enn forutsatt. Det skal bli hentet på onsdag. For de som er raske er det altså fortsatt muligheter for å bli kvitt litt skrot.

En ting vi ikke fikk gjort på dugnaden, var å plante ut blomster i krukkene. Her ønsker vi å få lagd dreneringshull og den oppgaven viste seg å være litt for krevende for vårt utstyr.

Utgravd mannhull. Inngang til oljetanken som nå skal brukes for bio-olje.

Kirsebærtre i blomst, med en voksen mengde skrot i forgrunnen.

søndag 6. mai 2018

Rehabilitering eller utbygging?

Hvis du har spørsmål til alternativene for taket, enten rehabilitering eller utbygging, så kontakt gjerne styret: styret@sandefjordgata3.no. 


På generalforsamlingen sist onsdag ble begge alternativene gjennomgått og det ble delt ut informasjon i forkant. Det kom noen innspill og kommentarer på møtet, men styret vil gjerne ha tak i om det er noe mer man ønsker å vite.

tirsdag 1. mai 2018

Generalforsamling 2018

Husk generalforsamling onsdag 2. mai kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.