Vaskeri-booking

tirsdag 8. mai 2018

Dagen etter dugnad

Det var stor iver på dugnaden i går! Vi fikk gjort veldig mye. Store mengder planter ble satt ut, grus ble raket ut av gressplenen til den store gullmedalje og mannhullet til oljetanken ble grav frem.

Det siste ble gjort fordi vi skal konvertere til bio-olje, og i den forbindelse skal oljetanken rengjøres på innsiden. For å komme inn har vi grav opp rundt mannhullet. Derfor ligger det nå en haug med jord ved et stort hull på fremsiden av bygningen. Vi håper at det blir utført raskt så vi får fylt det igjen.

Som vanlig ble det også samlet inn store mengder skrot. Planen var at det skulle blitt hentet i dag, men andre oppdrag viste seg å være mer omfattende enn forutsatt. Det skal bli hentet på onsdag. For de som er raske er det altså fortsatt muligheter for å bli kvitt litt skrot.

En ting vi ikke fikk gjort på dugnaden, var å plante ut blomster i krukkene. Her ønsker vi å få lagd dreneringshull og den oppgaven viste seg å være litt for krevende for vårt utstyr.

Utgravd mannhull. Inngang til oljetanken som nå skal brukes for bio-olje.

Kirsebærtre i blomst, med en voksen mengde skrot i forgrunnen.