Vaskeri-booking

lørdag 26. mai 2018

Spørsmål og svar om tak-prosjektet

Her har vi samlet noen spørsmål som har kommet fra beboerne og svarene på disse.

Drenering
Ved dreneringen må det graves opp rundt bygningen. Dette omfatter alle sider av bygningen. Etter gjennomført drenering, re-etableres bedene og det legges ny asfalt der hvor man har måtte grave opp asfalten. Hele prosessen er av utbygger estimert til seks uker.

Ny bodplan i kjeller – under arbeidet
Det vil under hele arbeidet være tilgang til en bod enten på loftet eller i kjelleren. Det første arbeidet i bygningen vil være å rive eksisterende kjellerboder. Mens de nye bodene bygges opp, vil det fortsatt være mulig å bruke bodene på loftet. I tillegg vil det bli etablert midlertidige boder ute for de som ønsker dette (med mindre man får plass til alt i loftsbod/leilighet). Den midlertidige boden vil være minst tilgjengelig så lenge arbeidet i kjeller pågår. Man vil kunne hente ut ting fra den midlertidige boden på når man vil. På grunn av plasshensyn vil man ta dette i puljer, slik at for eksempel A og B først får ordnet nye kjellerboder, deretter C og D, etc.

Samtidig med at bodplanen endres, gjennomføres det teknisk arbeid i kjelleren som å montere ny belysning med automatisk slukking/tenning, avfuktere for å sørge for å fjerne fuktighet fra luften og det settes opp flere radiatorer for å holde jevn varme.

Når arbeidet med kjelleren er ferdig, avvikles den midlertidige lagringen. Deretter vil det være en periode hvor både loftsbod og kjellerbod vil være tilgjengelig før selve arbeidet på loftet starter.

Arbeidet i kjeller og med drenering vil starte når det foreligger en rammetillatelse, og gjøres ferdig før man får igangsettingstillatelsen.

Ny bodplan i kjeller – størrelsen på boden og antallet 
For å sikre alle størst mulig og likest mulig boder i kjelleren, vil det utarbeides en helt ny planløsning for kjelleren. Det innebærer at vi går fra to fellesvaskerier, til ett. Vaskemaskiner og tørketromler flyttes over slik at den totale kapasiteten opprettholdes. Antall hobbyrom reduseres fra to til ett. Areal som i dag brukes på tørkeskap, styrerom, lager, vaktmesterrom, sykkelparkering (F) frigjøres til bruk for boder.

Målsetningen for de nye bodene har vært størst mulig kjellerboder, og likest mulig til alle. Utbygger har sett på dagens bygningsplan og mener det er mulig å bygge 91 boder på ca fem kvadratmeter. Antall boder som er nødvendig å etablere i kjeller er usikkert. Det avhenger av hvor mange leiligheter utbygger får lov til å bygge. For denne planen er det lagt til grunn to nye leiligheter i hver oppgang unntatt F. Det innebærer at ved å plassere noen boder på loftet F, vil størrelsen på gjenværende boder i kjeller kunne økes. Tilsvarende vil størrelsen kunne øke dersom antallet nye leiligheter blir mindre. Dette avhenger av hva utbygger får godkjent av leilighetsstørrelse fra plan- og bygningsenheten.