Vaskeri-booking

søndag 10. juni 2018

Ekstraordinær generalforsamling: Resultatet

Det var et stort oppmøte på vår ekstraordinær generalforsamling 29. mai 2018. Til behandling lå to alternativer for takprosjektet.

I alt var det 53 andelseiere som enten deltok eller var representert. Et historisk høyt oppmøte!

Generalforsamlingen stemte først over utbygging. Dette fikk 34 stemmer for, og 19 stemmer imot. For å bli vedtatt var utbyggingen avhengig av to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Det manglet med andre ord to stemmer for å bli vedtatt.

Generalforsamlingen stemte så over rehabilitering. Dette fikk 17 stemmer for, og 31 mot. Enkelte avstod fra å stemme.

Ingen av alternativene fikk derfor tilstrekkelig med stemmer.

Styret vurderer nå om det blir en eventuelt ny ekstraordinær generalforsamling og hva slags prosess vi skal ha frem mot denne.