Vaskeri-booking

søndag 10. juni 2018

Takprosjektet – Oversikt over informasjon


Denne artikkelen lister opp det vesentligste av informasjon som er gitt rundt takprosjektet. 

Før den ordinære generalforsamlingen ble det delt ut et informasjonsskriv som sammenlignet de to alternativene på en enkel måte. 

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen svarte vi på endel spørsmål og la ut svarene her. 

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det vist frem to presentasjoner. En om utbyggingsalternativet fra Obos Prosjekt, og en fra styret som særlig viste de økonomiske forskjellene mellom alternativene. 

I en litt eldre artikkel la vi blant annet ut bilder tatt av taket.