Vaskeri-booking

søndag 26. august 2018

Avsluttet spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi har fått inn 46 svar. Det er vi veldig godt fornøyd med. Svarene vil nå bli gjennomgått av styret og en oppsummering vil bli presentert her senere.