Vaskeri-booking

torsdag 9. august 2018

Tak-prosjektet: Spørreundersøkelse

Styret har utformet en spørreundersøkelse og delt ut denne i dag i alle postkassene.

Vi tror det er viktig å få innspill fra beboere på hva vi skal gjøre videre med tak-prosjektet. Den ekstraordinære generalforsamlingen endte med at ingen av alternativene ble valgt og det har satt oss i en vanskelig situasjon.

Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å svare innen 24. august.

Her finner du mer informasjon om de to alternativene