Vaskeri-booking

søndag 23. september 2018

Varmeanlegget er slått på - luft ut radiator

Søndag kveld startet vi opp varmeanlegget. I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin.

Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette, og det er uheldig fordi vi må øke trykket etterhvert som folk lufter ut. Vi vil gjerne få det overstått så raskt som mulig.


Slik lufter man ut

Her kan du lese mer om å lufte ut radaitoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse.

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed forsvinner varmen  fra de som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten øker sjekker vi trykket jevnlig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator. 

Min radiator er ikke varm

Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

lørdag 22. september 2018

Skrotinnsamling 1. november

Det blir skrotinnsamling på tordag 1. november.

Fra og med lørdag 27. oktober kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn. Få satt ut alle tingene de før torsdag, for da blir det hentet.


På skrotinnsamlingen kan man kaste alt, inkludert avfall som man ikke får lov til å legge i vanlige containere som maling, dekk og elektrisk avfall.


Vi arrangerer ikke høst-dugnad i år, men tar det igjen med en ekstra sjau til våren.

torsdag 20. september 2018

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret deler i dag ut innkalling til en ny ekstraordinær generalforsamling og håper på like godt oppmøte som sist.

Styret ønsker at dette blir en ren avstemning for eller mot utbygging.

Dato: mandag 8. oktober, kl 19:00

Forrige ekstraordinær generalforsamling viste at det vil være vanskeligst å få tilstrekkelig flertall for en rehabilitering. Styret har derfor lagt dette alternativet dødt.

Avstemningen forrige gang viste også at det var et behov for å gjøre selve avstemningen så enkel som mulig. Til dette møtet har vi ikke invitert prosjektleder eller entreprenør. Vi ønsker et raskere møte enn forrige gang.

I innkallingen legger styret vekt på at styrets viktigste oppgave er å sørge for å gjennomføre de tiltakene som er nødvendig for bygningen og som er best for beboerfellesskapet. Styret må også arbeide for det langsiktige perspektivet og ulike kortsiktige interesser kan styret ikke vektlegge.

For å unngå misforståelser om avstemningen vil det bli utdelt egne stemmesedler på møtet.
Ta med registreringsskjemaet fra innkallingen. Fyll ut denne på forhånd. Innkallingen finner du her, i tillegg er den lagt i postkassene.

tirsdag 18. september 2018

Resultatet av spørreundersøkelsen

Styret har gjennomgått spørreundersøkelsen og takker for mange svar! I alt fikk vi inn 49 svar fra 81 leiligheter.

Evaluering av informasjonen
Et veldig gledelig resultat er at folk er gjennomgående fornøyd med informasjonen fra styret. De som ikke er fornøyd med informasjonen, er hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering. Misnøyen er her rettet mot at man syns informasjonen har vært mest rettet mot utbygging. Det har styret kommentert på selv tidligere. Utbygging er mer komplekst og har flere sider det må informeres om, men vi har prøvd å gjøre alternativene mest mulig sammenlignbare. For de som vil lese seg opp på dette, henviser vi til informasjonsskrivet og tabellen på side 2 og 3.

Lenker til all informasjonen finner du her.

Trenger ikke å vite mer
Det er bare 11 av de 49 besvarelsene som oppgir at man ønsker å vite mer om et eller annet forhold. De som ønsker mer informasjon om noe er også hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering, men som ønsker å vite mer om ulike sider av utbyggingen.
Det er spredning i hva slags temaer man ønsker mer informasjon, og det meste finner man svar på i den informasjonen som er gjort tilgjengelig.
Det er også noen forhold rundt utbyggingen som er usikkert og som beboere ønsker mer svar på. Her må man imidlertid leve med denne usikkerheten, og så får man ta en avgjørelse ut i fra det. Et slik forhold er eksempel vis antall nye leiligheter. Det er lagt planer for 10 leiligheter, men det avhenger av rammetillatelsen. Det vil kunne påvirke størrelsen på kjellerboden, noe som er en gjenganger i det man vil vite mer om. 

Når de fleste gir uttrykk for at man er fornøyd med informasjonen og ikke trenger å vite mer, er det også styrets innstilling, at vi nøyer oss med å vise til den informasjonen som allerede er gitt.

Argumentene for eller mot utbygging
Når man svarte på spørsmålet «hva er dine viktigste argumenter for eller mot utbygging», avhenger svarende veldig av hva man er for. Hvis man er for rehabilitering, har man kommet med argumenter mot utbygging og sjeldent for, og omvendt dersom man er for utbygging. De få som kommer med argumenter på begge sider, er oftest for utbygging.

De vanligste argumentene mot utbygging er tap av loftsbod og at det blir en byggeplass på området for en lengre periode. Enkelte andre argumenter trekkes også frem, som støy, at man ikke vil ha flere naboer eller snart skal selge, men disse argumentene er det bare noen par som har fremhevet.
Hovedargumentet for utbygging er lavere felleskostnader. De som vil ha utbygging oppgir også flere argumenter for. Mange peker på at man får oppgradert bygningen og gjort takprosjektet på en måte som er lønnsomt, noen trekker enkelte at bygningstiltakene som tiltakene i/rundt kjeller og bedre brannsikkerhet.

De som ønsker seg utbygging og som også kommer med argumenter mot en utbygging, trekker i hovedsak også frem byggeperioden som negativt.


Veien videre
Styret kommer snart til å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av oktober. Nærmere tidspunkt og sted kommer i egen innkalling.

Styret ønsker å gjøre dette nå på grunn av budsjettet for 2019 som skal fastsettes i løpet av oktober og fordi vi ikke kan la en så viktig avgjørelse forbli uavklart.

Som vanlig må styret ta stilling til justering av felleskostnadene. Dersom det ikke blir tilstrekkelig flertall for utbygging, må vi som et minimum øke felleskostnadene på grunn av generell prisstigning. 

søndag 16. september 2018

Barnevogngarasjer

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/barnevogner.html

Konvertert til bio-olje

I sommer har vi fått komvertert oljefyren til å kunne bruke bio-olje.

På vårdugnaden fikk vi gravd opp tilgangen til oljetanken, og tanken ble senere renset. Nå har vi også fått fylt på med bio-olje, slik at vi er nå klare for forbudet fra 2020 mot oljefyrer.

Vi bruker bio-oljefyren som reserve kilde både for de ekstra kalde dagene og som backup hvis noe går galt med el-kjelene. Det hele kostet oss litt over 21 000 kroner, noe som er en billig forsikring for å kunne ha to kilder til varme.

lørdag 8. september 2018

Bråkete hund

Tidvis har det vært en bråkete hund i Sandefjordgata 1. Gården er en kommunal gård og forvaltes av boligbygg. De har en egen vakttelefon som man kan ringe dersom dette gjentar seg. Telefonnummeret er 23 46 05 55.