Vaskeri-booking

torsdag 20. september 2018

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret deler i dag ut innkalling til en ny ekstraordinær generalforsamling og håper på like godt oppmøte som sist.

Styret ønsker at dette blir en ren avstemning for eller mot utbygging.

Dato: mandag 8. oktober, kl 19:00

Forrige ekstraordinær generalforsamling viste at det vil være vanskeligst å få tilstrekkelig flertall for en rehabilitering. Styret har derfor lagt dette alternativet dødt.

Avstemningen forrige gang viste også at det var et behov for å gjøre selve avstemningen så enkel som mulig. Til dette møtet har vi ikke invitert prosjektleder eller entreprenør. Vi ønsker et raskere møte enn forrige gang.

I innkallingen legger styret vekt på at styrets viktigste oppgave er å sørge for å gjennomføre de tiltakene som er nødvendig for bygningen og som er best for beboerfellesskapet. Styret må også arbeide for det langsiktige perspektivet og ulike kortsiktige interesser kan styret ikke vektlegge.

For å unngå misforståelser om avstemningen vil det bli utdelt egne stemmesedler på møtet.
Ta med registreringsskjemaet fra innkallingen. Fyll ut denne på forhånd. Innkallingen finner du her, i tillegg er den lagt i postkassene.