Vaskeri-booking

tirsdag 18. september 2018

Resultatet av spørreundersøkelsen

Styret har gjennomgått spørreundersøkelsen og takker for mange svar! I alt fikk vi inn 49 svar fra 81 leiligheter.

Evaluering av informasjonen
Et veldig gledelig resultat er at folk er gjennomgående fornøyd med informasjonen fra styret. De som ikke er fornøyd med informasjonen, er hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering. Misnøyen er her rettet mot at man syns informasjonen har vært mest rettet mot utbygging. Det har styret kommentert på selv tidligere. Utbygging er mer komplekst og har flere sider det må informeres om, men vi har prøvd å gjøre alternativene mest mulig sammenlignbare. For de som vil lese seg opp på dette, henviser vi til informasjonsskrivet og tabellen på side 2 og 3.

Lenker til all informasjonen finner du her.

Trenger ikke å vite mer
Det er bare 11 av de 49 besvarelsene som oppgir at man ønsker å vite mer om et eller annet forhold. De som ønsker mer informasjon om noe er også hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering, men som ønsker å vite mer om ulike sider av utbyggingen.
Det er spredning i hva slags temaer man ønsker mer informasjon, og det meste finner man svar på i den informasjonen som er gjort tilgjengelig.
Det er også noen forhold rundt utbyggingen som er usikkert og som beboere ønsker mer svar på. Her må man imidlertid leve med denne usikkerheten, og så får man ta en avgjørelse ut i fra det. Et slik forhold er eksempel vis antall nye leiligheter. Det er lagt planer for 10 leiligheter, men det avhenger av rammetillatelsen. Det vil kunne påvirke størrelsen på kjellerboden, noe som er en gjenganger i det man vil vite mer om. 

Når de fleste gir uttrykk for at man er fornøyd med informasjonen og ikke trenger å vite mer, er det også styrets innstilling, at vi nøyer oss med å vise til den informasjonen som allerede er gitt.

Argumentene for eller mot utbygging
Når man svarte på spørsmålet «hva er dine viktigste argumenter for eller mot utbygging», avhenger svarende veldig av hva man er for. Hvis man er for rehabilitering, har man kommet med argumenter mot utbygging og sjeldent for, og omvendt dersom man er for utbygging. De få som kommer med argumenter på begge sider, er oftest for utbygging.

De vanligste argumentene mot utbygging er tap av loftsbod og at det blir en byggeplass på området for en lengre periode. Enkelte andre argumenter trekkes også frem, som støy, at man ikke vil ha flere naboer eller snart skal selge, men disse argumentene er det bare noen par som har fremhevet.
Hovedargumentet for utbygging er lavere felleskostnader. De som vil ha utbygging oppgir også flere argumenter for. Mange peker på at man får oppgradert bygningen og gjort takprosjektet på en måte som er lønnsomt, noen trekker enkelte at bygningstiltakene som tiltakene i/rundt kjeller og bedre brannsikkerhet.

De som ønsker seg utbygging og som også kommer med argumenter mot en utbygging, trekker i hovedsak også frem byggeperioden som negativt.


Veien videre
Styret kommer snart til å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av oktober. Nærmere tidspunkt og sted kommer i egen innkalling.

Styret ønsker å gjøre dette nå på grunn av budsjettet for 2019 som skal fastsettes i løpet av oktober og fordi vi ikke kan la en så viktig avgjørelse forbli uavklart.

Som vanlig må styret ta stilling til justering av felleskostnadene. Dersom det ikke blir tilstrekkelig flertall for utbygging, må vi som et minimum øke felleskostnadene på grunn av generell prisstigning.