Vaskeri-booking

søndag 28. oktober 2018

Mistet et smykke?

Et smykke ble funnet på fortauet like utenfor A-oppgangen på fredag. Smykket er levert inn til styret. Send en beskrivelse til styret for å få det tilbake.

Skrotinnsamling

• Hvor:       Gressplenen foran E-oppgangen.
• Hva:         Alt av skort går, også spesialavfall som maling og elektronikk.
• Hvordan: Start innerst og vær flinke til å sette ting opp på hverandre.
• Når:         Fra nå til onsdag. Skortet hentes på dagtid torsdag 1. november.

mandag 8. oktober 2018

Generalforsamlingen sa ja til utbygging

Det var med stort flertall at generalforsamlingen i dag stemte for utbygging. Endelig stemmeantall ble 18 stemmer mot, 51 stemmer for. Det vil sil 74 % av avlagte stemmer var for utbygging (en blank stemme ble forkastet).

Det var 47 fremmøtte og 23 med fullmakt, i alt var 70 andeler representert. Det gir en oppmøteprosent på 86 %.

En stor takk til alle som deltok i dag! Nå starter jobben!