Vaskeri-booking

mandag 8. oktober 2018

Generalforsamlingen sa ja til utbygging

Det var med stort flertall at generalforsamlingen i dag stemte for utbygging. Endelig stemmeantall ble 18 stemmer mot, 51 stemmer for. Det vil sil 74 % av avlagte stemmer var for utbygging (en blank stemme ble forkastet).

Det var 47 fremmøtte og 23 med fullmakt, i alt var 70 andeler representert. Det gir en oppmøteprosent på 86 %.

En stor takk til alle som deltok i dag! Nå starter jobben!