Vaskeri-booking

lørdag 15. desember 2018

Mat gjerne fuglene, men ikke rottene

Det har blitt observert at noen har hengt opp brødskiver i trærne. Det er en heller dårlig ide. Det er alltid rotter i en by, mye rotter, og det er flere som har meldt fra om døde rotter de har funnet rett ved bygget vårt. 

Da må man være påpasselig, at det man har tenkt å gi til fuglene, ikke ender opp som mat til rottene. Ikke legg ut noe på bakken, og heller ikke heng opp noe som lett kan falle ned.

To spurver hakker i vei på talgboller i egnet fuglemater.Nytt filarkiv

Rundt omkring på sandefjordgata3.no er det lenket til ulike filer. Alle filene er nå samlet i et eget filarkiv. 

De viktigste lenkene i gamle artikkler er oppdatert, mens enkelt gamle lenker kan være døde. Død lenke? Prøv å finn filen i arkivet.

Vi har også lagt en lenke til filarkivet i venstre menyen (gjelder PC-versjonen av www.sandefjordgata3.no) slik at det er lett å finne tilbake.

Endringer i husordensreglene

Når kan man pusse opp?
Etter klage fra en av beboerne, har styret valgt å endre teksten i husordensreglene, slik at det ikke er noen tvil om at helligdagsloven og politivedtektene går foran husordensreglene våre.

Gammel regel
Under avsnittet "REGLER OM RO I GÅRDEN" stod det i husordensreglen slik: 
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet skal skje mellom kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 i helgen."

Ny regel
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet må ikke skje utenfor  kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 på lørdager. På helligdager, samt påske-, pinse- og juleaften skal det være ro."

Bakgrunn for endringen
Når det i den gamle teksten stod "i helgen" var det mulig å tolke dette at det var fritt frem for hva man ville, av støyende oppussing i hele helgen, også på søndager. Slik var det aldri ment. Både politivedtekster og helligdagsloven står over våre husordensregler.  

I helligdagsloven står det at «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

I politivedtektenefor Oslo § 2-1 står det: "På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00."

Selv om både helligdagsloven og politivedtektene står over borettslagets ordensregler, kan det synes at husordensreglene er upresise slik de var formulert frem til nå og at de kunne gi inntrykk av at beboerne har en bedre anledning til støyende adferd enn det de reelt har når man trekker inn helligdagsloven og politivedtekter. Med de endringene vi har gjort, blir husordensreglene tydligere.

Det er ikke et mål med husordensreglene å forby oppussing på søndag. Det er støy som man ønsker å komme til livs. Innenfor den brede kategorien oppussing må man anta at man kan klare å finne oppgaver som for eksempelvis maling som et eksempel på noe man fint kan gjøre også på søndager uten at det forstyrrer naboene. 

VASKERI OG TØRKEPLASS
Styret har også samtidig oppdatert teksten om vaskeriene. Vi booker nå vasketid på nett, og ikke på nøkkeltavelr i kjelleren. Ny tekst:
"Vasketiden er mellom kl 0700 og 2200. Vasketid bookes på https://sandefjordgata3.simplybook.it/v2/. På samme sted fremgår vaskeintervaller og nærmere regler for bruken av fellesvaskeriene."
 

søndag 9. desember 2018

Utsettelse i takprosjektet og økning i husleien

På generalforsamlingen i høst ble det med stort flertall besluttet å gi styret fullmakt til å signere på avtalen om utbygging av nye leiligheter.  Dessverre må vi nå konstatere at utbygger trakk seg før avtalen kunne bli signerte.

Det er derfor nå usikkert om hva den fremtidige løsningen vil bli. Styret har derfor sett det som nødvendig å justere budsjettet i tråd med dette. Tidligere har styret orientert om forskjellen mellom utbygging og rehabilitering, og hvilken effekt disse to alternativene har for budsjettet og økonomien.

Når styret nå i høst jobbet med dette enda en gang for å sette sammen budsjettet for 2019, ser vi at budsjettsituasjonen ved en rehabilitering er om mulig, enda mer negativ enn det vi hadde tidligere har forespeilet generalforsamlingen.

Styret gjør derfor to ting:
1.    Vi må forberede oss på at en utbygging ikke blir mulig, og skaffe oss det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å ivareta det nødvendige vedlikeholdet. Styret har derfor, etter forholdene, vedtatt en moderat husleieøkning på 5 % for 2019.
2.    Vi gir ikke opp. Styret har hatt samtaler sammen med OBOS Prosjekt om alternativer og for å se på mulighetene for å få inn en annen utbygger, og hvilke krav som kan stilles til denne.