Vaskeri-booking

lørdag 15. desember 2018

Endringer i husordensreglene

Når kan man pusse opp?
Etter klage fra en av beboerne, har styret valgt å endre teksten i husordensreglene, slik at det ikke er noen tvil om at helligdagsloven og politivedtektene går foran husordensreglene våre.

Gammel regel
Under avsnittet "REGLER OM RO I GÅRDEN" stod det i husordensreglen slik: 
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet skal skje mellom kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 i helgen."

Ny regel
"Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300-0600 på hverdager. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet må ikke skje utenfor  kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 på lørdager. På helligdager, samt påske-, pinse- og juleaften skal det være ro."

Bakgrunn for endringen
Når det i den gamle teksten stod "i helgen" var det mulig å tolke dette at det var fritt frem for hva man ville, av støyende oppussing i hele helgen, også på søndager. Slik var det aldri ment. Både politivedtekster og helligdagsloven står over våre husordensregler.  

I helligdagsloven står det at «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

I politivedtektenefor Oslo § 2-1 står det: "På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00."

Selv om både helligdagsloven og politivedtektene står over borettslagets ordensregler, kan det synes at husordensreglene er upresise slik de var formulert frem til nå og at de kunne gi inntrykk av at beboerne har en bedre anledning til støyende adferd enn det de reelt har når man trekker inn helligdagsloven og politivedtekter. Med de endringene vi har gjort, blir husordensreglene tydligere.

Det er ikke et mål med husordensreglene å forby oppussing på søndag. Det er støy som man ønsker å komme til livs. Innenfor den brede kategorien oppussing må man anta at man kan klare å finne oppgaver som for eksempelvis maling som et eksempel på noe man fint kan gjøre også på søndager uten at det forstyrrer naboene. 

VASKERI OG TØRKEPLASS
Styret har også samtidig oppdatert teksten om vaskeriene. Vi booker nå vasketid på nett, og ikke på nøkkeltavelr i kjelleren. Ny tekst:
"Vasketiden er mellom kl 0700 og 2200. Vasketid bookes på https://sandefjordgata3.simplybook.it/v2/. På samme sted fremgår vaskeintervaller og nærmere regler for bruken av fellesvaskeriene."