Vaskeri-booking

søndag 9. desember 2018

Utsettelse i takprosjektet og økning i husleien

På generalforsamlingen i høst ble det med stort flertall besluttet å gi styret fullmakt til å signere på avtalen om utbygging av nye leiligheter.  Dessverre må vi nå konstatere at utbygger trakk seg før avtalen kunne bli signerte.

Det er derfor nå usikkert om hva den fremtidige løsningen vil bli. Styret har derfor sett det som nødvendig å justere budsjettet i tråd med dette. Tidligere har styret orientert om forskjellen mellom utbygging og rehabilitering, og hvilken effekt disse to alternativene har for budsjettet og økonomien.

Når styret nå i høst jobbet med dette enda en gang for å sette sammen budsjettet for 2019, ser vi at budsjettsituasjonen ved en rehabilitering er om mulig, enda mer negativ enn det vi hadde tidligere har forespeilet generalforsamlingen.

Styret gjør derfor to ting:
1.    Vi må forberede oss på at en utbygging ikke blir mulig, og skaffe oss det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å ivareta det nødvendige vedlikeholdet. Styret har derfor, etter forholdene, vedtatt en moderat husleieøkning på 5 % for 2019.
2.    Vi gir ikke opp. Styret har hatt samtaler sammen med OBOS Prosjekt om alternativer og for å se på mulighetene for å få inn en annen utbygger, og hvilke krav som kan stilles til denne.