Vaskeri-booking

lørdag 28. desember 2019

Henting av juletrær

Oslo Kommune henter juletrær ved krysset Sandefjordgata / Hortengata lørdag 11. januar 2020 kl 09.00.

Du kan finne andre hentesteder og tidspunkter her.

torsdag 19. desember 2019

Boligguiden

Etterhvert har det blitt ganske mye innhold på disse nettsidene. For å lettere finne tilbake til informasjon som er av mer varig art er nå Boligguiden opprettet.

Det er nå et tydelig skille på dette nettstedet på hva som er nyhetsartikkler (som denne saken du leser nå), og det som er av mer permanent informasjon.

Boliguiden finner du en lenke til i venstre menyen på www.sandefjordgata3.no eller du går dit direkte med denne lenken.

Arbeid med radiator i D

SISTE: Det varslede arbeidet vil skje fredag.
--------

Det vil bli utført arbeid på en radiator tilhørende en av beboerne i D-oppgangen i dag. Mens arbeidet pågår må vannet i den radiatorstammen tappes ned, før det fylles opp igjen etter utført arbeid.

Etterpå kan det være nødvendig å lufte ut radiatorene.

Berørte leiligheter er alle i midten og på venstre side i D-oppgangen. For disse er det radiatorene ut mot Sandefjordgata som blir berørt.

mandag 9. desember 2019

Venter fortsatt på systemsylinder

Det siste vi fikk vite før helgen, var at denne skulle installeres senest mandag altså i dag.

Vi purrer på leverandøren igjen, og håper den kommer på plass så snart som mulig.

tirsdag 3. desember 2019

Kontraktsforhandlinger med ny utbygger


Tre mulig utbyggere har etter hvert blitt til en og styret er nå i kontraktsforhandlinger med denne.

Styret har hatt en veldig god dialog med denne utbyggeren og at de har en god helhetstilnærming.

Kontraktsforhandlingene baserer seg på den forrige avtalen vi hadde med utbyggeren som til slutt trakk seg. Den ble til etter en omfattende runde med OBOS Prosjekt og innleid advokat for få en god og trygg avtale.

Dersom forhandlingene bærer frukter og vi får et resultat som styret et fornøyd med, vil det bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. Per nå er planen å gjøre det i løpet av første kvartal neste år.

torsdag 28. november 2019

Inngangsdør i 3C - Ny systemsylinder bestilt

Reperasjoner i går av låsen i 3C virket ikke. Den gamle systemsylinderen er utslitt og en ny er bestilt.

Det er litt leveringstid på en ny systemsylinder, så den kommer neste uke.

Det går ann å låse opp døren, en må bare prøve litt ekstra.Alternativt kan man også gå via B-oppgangen.


søndag 17. november 2019

Mistet sykkelnøkkel?

En beboer har funnet en nøkkel som kan se ut som at den er en sykkellås. Hvis du savner en nøkkel, send oss en beskrivelse så formidler vi kontakt til finneren.

søndag 3. november 2019

Felleskostnadene øker

Felleskostnadene øker med 3 % fra 1. janauar 2020.

For en gjennomsnittlig ett-roms betyr det en økning på 75 kroner per måned, mens en to-roms øker i snitt med 106 kroner i måneden.

Uten økningen vil borettslaget neste år hatt en budsjettunderskudd. Det er særlig kommunale avgifter og forsikring som øker mye i kostnad.

Rotter og søppelskuret

De fleste har vel nå lagt merke til at søppelskuret er delvis rivd. Kun rester av skuret står igjen i hver ende.

Det aller viktigste med rivingen var å vesentlig redusere problemmet med rotter. Selv om mange tiltak var gjort i og rundt søppelskuret, kunne vi konstatere at det fortsatt var et rotterede mellom inner- og ytterkledningen da dette ble revet.

En konskevens av rivningen er at problemet med søppel på bakken og lukt nå er vesentlig redusert.

Fortsatt rotter
Det er likevel fortsatt rotter i området. Åtestasjonene med gift som står rundt om i bakgården viser tydelig  aktivitet, i tillegg til at det fortsatt er observert rotter som piler langs bygningen og ned i kloakken.

Mating av fulger
Vi har også fått påpekt av matingen av fugler kan utgjøre et problem. Styret har tidligere hengt opp oppsalg om å ikke kaste mat på bakken. Dette må respekteres. Styret vil vurdere om det er nødvendig å stramme inn fuglematingen ytterligere.

Videre fremgang
Det er behov for å utbedre murskader, vaske og male vegger i gjennomgangen. Videre må vi se på hva vi gjør med porten og de restene som er igjen av skuret. Styret er åpen for innspill: Skal det fortsatt være en port ut mot Mogata? Bør vi fortsatt ha en liten redskapsbod der? Utsmykkning? Farge på maling? Fungerer det med containerne slik de nå står, eller skal vi sette de i et skap? Styret har tenkt å prøve å lande dette i løpet av vinteren, slik at det kan bli stelt i stand i løpet av våren.

Etablering av sykkelgarasje

For en stund siden sendte Oslo kommune ut en e-post om etablering av sykkelgarasje.

Styret forstår det slik, at dette gjelder Borettslaget Sandefjordgt 2 og et pilotprosjekt for å teste ut sikker sykkelparkering. Du kan lese mer om pilotprosjektet her og se bilder på ulike sykkelgarasjer. 

Her kommer sykkelgarasjen

Dessverre kan ikke vi i Sandefjordgata 3 benytte sykkelgarasjen. Vi søkte også om å delta i pilotprosjektet, men ble ikke plukket ut.

De som parkerer bil i området, bør merke seg at det vil bli noe veiarbeid allerede i høst. Piloten starter likevel først april neste år.

tirsdag 29. oktober 2019

Husk å lufte ut radiator

Vi får rapport fra enkelte leiligheter at det er problemmer med luft i anlegget.

Etterhvert som høstkulden har vart litt, har flere satt i gang sin radiator og det er ikke uvanlig at det ofte kan bli behov for å lufte ut en gang til, selv om man har gjort dette tidligere.

Selv om ikke du merker noe så kan naboen i etasjen over deg, merke dårlig utlufting ved at det blir unødvendig mye støy fra radiatoren.

Les også tidligere sak her.

tirsdag 1. oktober 2019

Dugnad 17:30

På bloggen har vi dessverrre oppgitt galt tidspunkt for dugnaden. Korrekt tidspunkt er det som står på oppslagene i oppgangene: kl 17:30.

Håper vi sees!

søndag 22. september 2019

Høstdugnad

Velkommen til høstdugnad onsdag 2. oktober  kl 17.30.

I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Skrotinnsamling
Det blir skrotinnsamling på torsdag 3. oktober. Fra og med lørdag 28. september kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotet settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn.


Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)


Vi sees!

Endrede vasketider og forenklet booking

For økt fleksibilitet og forenkling av bookingen, er vasketidene endret. Alle reservasjoner varer nå i to timer og den første starter klokken seks.

På booking sidene våre trenger du ikke lengre å velge mellom "kort" eller "lang" vasketid.

Når du nå skal booke vasketid, velger du først riktig vaskeri, og så velger du dag og ledig tid.

En endring til, er at vi nå kun viser de ledige starttidene slik at det blir enda enklere å få oversikt over ledige tidspunkter.

Vi minner ellers om vaskereglene.

Booking av vasketid gjør du her.

Problemer med rotter og lukt


Siden vi i sommer fortalte om problemer med rotter i søppelskuret, er mange tiltak blitt gjennomført. Blant annet ble det tidlig plassert ut rottefeller og åtestasjoner. Åtestasjonene virker over tid, mens fellene virker mye mer direkte. Nå ser vi at begge deler har hatt effekt på bestanden. 

I alt har 12 rotter blitt tatt i rottefeller, minst en rotte har blitt tatt av en nabokatt og to rotter har dødd på grunn av åtestasjonene.

Søppelskuret har blitt ryddet flere ganger, loftet over søppelskuret er ryddet ut og hageboden er ryddet nesten helt ut, slik at tidligere gjemmeplaser for rottene ikke lengre er så attraktive. 

Inne i søppelskuret er alle tre containere byttet ut. Den ene manglet en bunnpropp, noe som gjorde at rottene kunne klatre inn fra bakkenivå, og alle tre manglet lokk. Alle har nå lokk, og lokket er stilt opp mot veggen mot naboen, slik at søppelposene ikke havner så raskt på bakken. 

Det er nå noe tid siden en rotte gikk siste i en av rottefellene, og inne i søppelskuret ser vi nå mye mindre tegn på rotter enn for bare en måned siden. Likevel lukter det fortsatt mye. Dette kan skyldes materiell som ligger i kledningen til søppelskuret, tidligere rottelort og urin, men det skyldes også dårlig søppelhåndtering fra vår side. 

Alle de tre containerne, som altså var nye for forholdsvis kort tid siden, er nå tilgriset og det lukter. Det er primært matposer med dryppende innhold og poser som havner på bakken som er årsaken til dette. 

Styret tror det er nødvendig å gjøre noe mer permanent med vår søppelhåndtering. Styret har innhentet tilbud på nedgravde container-løsninger. Dette er veldig gode løsninger med tanke på renhold, orden, lukt og skadedyr men de er dyre å etablere. Derfor ønsker vi første omgang å prøve noe enklere og billigere. 

I Mogata 3, vis-à-vis vår søppelskuret vårt i dag, har de en helt åpen løsning. Vi tror det er en ide også for oss. Rett og slett ha containere litt bedre tilgjengelig. Styret ser for seg at søppelskuret rives helt eller delvis slik at det blir en mer åpen løsning. Det vil gi rottene færre steder å gjemme seg, det vil bli lettere å kaste riktig, og det blir mer åpent og bedre plass i gjennomgangen til Mogata.

Status på tak-prosjektet

Styret jobber fortsatt med å undersøke mulighetene for å få bygget ut leiligheter på loftet. Etter at dette ble vedtatt med stort flertall på den siste generalforsamlingen i høst, fikk prosjektet et tilbakeslag da utbyggeren valgte å trekke seg. 

I løpet av de siste året har vi hatt dialog med tre mulig utbyggere. Vi opplever at det fortsatt er interesse, men også at plan- og bygningsetaten har blitt noe strengere på hva som godtas. Derfor er det blitt viktigere å finne en interessent som har en god helhetstilnærming. 

I den siste tiden har styret selv kjørt prosessen uten unødvendig bistand fra OBOS prosjekt. Det er viktig for styret at vi har et bevist forhold til hva som vi bruker konsulenttimer på, og hva som vi kan gjøre på egen hånd slik at kostnadene holdes nede. 

I mellomtiden sikrer vi også at det gamle taket holder enda en stund. I august fikk vi utført flere mindre reparasjons- og sikringsarbeidet på taket, slik at det skal holde gjennom enda en sesong med høst- og vinter vær.

søndag 8. september 2019

Varmeanlegget er slått på - luft ut radiator

I dag startet vi opp varmeanlegget. I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin.

Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette, og det er uheldig fordi vi må øke trykket etterhvert som folk lufter ut. Vi vil gjerne få det overstått så raskt som mulig.


Slik lufter man ut

Her kan du lese mer om å lufte ut radaitoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse.

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed forsvinner varmen  fra de som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten øker sjekker vi trykket jevnlig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator.

Min radiator er ikke varm

Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

søndag 1. september 2019

Renteoppgang på 0,15 %

Fra 1. september 2019 har renten på borettslagets lån økt med 0,15 prosentpoent til 2,80 %.

I styrets langstidsbudsjett har man hensyntatt en årsrente i 2019 på 2,75 %, så dette får ikke noen umiddelbare konsekvenser på felleskostnadene. 

Renteoversikten er oppdatert.

søndag 18. august 2019

Ny avtale med Get – Dette må du gjøre

OBS! Du har kommet til en gammel nyhetssak. For oppdatert informasjon om internett og TV, les denne permanente artikkelen: https://www.sandefjordgata3.no/p/internettogtv.html

Fra 1. september gjelder den nye avtalen med Get. Torsdag 22. august kommer Get på besøk i tidsrommet 17:00 -20:30.

På grunn av dels misvisende informasjon og uryddige fakturerer får du alt du trenger å vite her.

Gammel vs. ny avtale

Den gamle kollektive avtalen omfattet Start30 og internett på 10/2. De som kun hadde den kollektive avtalen fikk ingen regninger fra Get. Felleskostnadene til borettslaget dekket dette. De som gjorde individuelle tilvalg (filmleie, flere kanaler, raskere internett etc.) fikk egne regninger for dette.

Den nye kollektive avtalen omfatter kun internett på 100/20. Felleskostnadene er endret med virkning fra 1. september. Felleskostnadene er satt ned med like mye som den gamle avtalen kostet, og alle har fått et like stort påslag for den nye avtalen.

De som ønsker enda raskere internett eller TV vil få egne regninger fra Get på dette.

Du må ta stilling til TV-tilbudet

Alternativ A: Start – 30 kanaler og 50 poeng
Dersom du ikke foretar deg noe, vil Get videreføre dagens TV-tilbud. Du ender da opp med Start-pakken og dette koster 399 kroner per måned. Inkludert i pakken er 50 poeng. Du må også velge hva slags dekoder du ønsker. Se nedenfor.

Alternativ B: Mini – 12 kanaler og 5 poeng
Veldig mange beboere ga uttrykk for at de kun ønsker et grunnleggende TV-tilbud. Hvis det gjelder deg, må du gi Get beskjed om at du ønsker Mini-pakken. Denne gir deg de mest grunnleggende kanalene som NRK, TV2, TV Norge med flere. Mini-pakken koster 199 kroner per måned. Inkludert i pakken er 5 poeng. Du må også velge hva slags dekoder du ønsker. Se nedenfor.

Alternativ C: Ikke TV
Det var også mange beboere som ikke ønsket seg TV i det hele tatt. Dersom du er en av disse, må du si fra til Get om at du ikke ønsker TV. Dekoderboksen må da leveres tilbake. Dersom du ikke sier ifra, vil du allerede 1. september få en regning på 399 kroner for TV. 

Bruk av poeng

I begge TV-pakkene er det inkludert poeng. Disse kan brukes til å sette sammen tilbudet slik du ønsker. En enkeltkanal koster 1 poeng, mens for eksempel HBO Nordic koster 40 poeng.


TV-dekoder

Alle som ønsker kan beholde dagens dekoder (Get box HD PVR) og betaler ikke noe for denne. Alternativt kan man velge bort denne og få Get box Mikro. Heller ikke mikro skal vi betale for.

Dagens dekoder har den fordelen at den har opptaksmulighet. Get box Mikro har enda flere opptaksmuligheter (fire kanaler samtidig og mer lagring) men dette er ikke inkludert og man må betale 99 kroner i måneden.

I tillegg kan man velge å oppgradere til to andre dekodere.

Alle dekodere og pris per måned:

Slik tar du kontakt med Get

På hjemmebesøk: Vær hjemme torsdag 22. august mellom 17:00 og 20:30
Ring til Get på 21 90 60 50
Skriv til Get her https://kundehenvendelse.get.no/hc/no/requests/new

torsdag 8. august 2019

Ikke luft hunden din her

På generalforsamlingen i våres ble dyrehold tillatt. På den samme generalforsamlingen ble det tatt opp at det er en del hundelufting på plenen vår mot Sandefjordgata og det ble foreslått å sette opp et skilt.

Vi har nå fått hengt opp et skilt i hver ende med teksten "Ikke luft hunden din her". Skulle noen fortsatt henge rundt på vår plen, så må du gjerne gjøre de oppmerksom på skiltet.
Maling runde 1 gjennomført - kommer du på runde 2?

En liten effektiv dugnadsgjeng på seks personer fikk tatt første runde med et lag maling på hagemøblene i dag. Det var godt gjennomført! Det ser ut til at vi får et flott resultat.

Lørdag satser vi på andre og siste runde. Har du mulighet til å komme? Lørdag, kl 12, hobbyrommet ved kjelleren i A.

(og til de som har boder i A, beklager bryderiet! Håper at dere likevel kommer frem til bodene deres.)

mandag 5. august 2019

Mini-dugnad: Maling av møbler

Vi trenger hjelp med å få møblene til bakgården malt! Kommer du?

I dag har de blitt vasket og bært ned i kjelleren. Der skal de få lov til å tørke litt opp før vi maler de på torsdag. Så gir vi de et nytt lag på lørdag.

Så det blir to runder med maling:
Torsdag 8. august kl 17:00
Lørdag 10. august kl 12:00

Om du kan begge tidspunkter: supert! Om du kan ett av de er det også veldig fint. Vi trenger hjelp, det er mye overflater på et bord! Møtt i malerantrekk ved hobbyrommet i kjelleren ved A.

OBS! Dette betyr at de som hadde håpet å bruke hagemøblene førstekommende helg vil bli skuffet.

OBS! Dette betyr også at kjelleren i A-C vil få en sterk malingslukt. Vi setter opp vinduer, men det vil ikke være mulig å unngå lukten. Særlig brukere av vaskeriet i A kan bli rammet av dette.

Beklager ulempene dette gir, men til gjengjeld vil hagemøblene vare litt lengre, se bedre ut og på bakgårdsfesten får de sin nye innvielse!

Bakgårdsfest!

Vi minner om bakgårdsfesten som tidligere annonsert. Det er tirsdag neste uke (13.) kl 19:00.

Se tidligere varsel her.

lørdag 3. august 2019

Rotter i søppelskuret

I løpet av sommeren ble det klart at rotter har etablert seg i søppelskuret. Flere rotter er avvlivet allerede, men det vil ta noe tid å komme hele bestanden til livs.

Det viktigst du som beboer kan gjøre er å unngå søppel og mat på bakken. Bruk poser til alt du kaster, knytt dobbelknute, ikke kast flytende avfall i containerene, sørg for at du treffer på containeren. Er det fullt, bruk neste container. Vår merking til tross, så brukes den nærmeste containere mest og det renner ofte over fra denne. Da havner søppel på bakken, og rottene fester.

Deler av loftet over søppelskuret er ryddet ut, og vi venter på de siste restene skal bli fjernet.

Som et langvarig tiltak er det satt ut seks åtestasjoner. To av disse står i blomsterbedene, ellers står de i søppelskuret. Åtestasjonene utformet spesielt for rotter slik at barn, katter, hunder eller grevlinger (de har vi også observert bakgården) ikke kommer frem til giften i disse.

Rotter er svært allsidige men vi har ikke funnet tegn på at rottene har kommet inn i bygningen. Vi ber likevel alle følge med og varsle dersom man har observert noe mistenkelig.

fredag 2. august 2019

Ny gal faktura fra Get

Det ser ut som at Get for august også har produsert gal faktura.Vi ber beboerne om å selv sjekke deres faktura og ikke betale mer enn de skal.

Den nye avtalen med Get har de informert oss om skal begynne å løpe fra 1. september. I den nye avtalen inngår kun kollektivt internett, mens i dagens avtale er det inkludert TV og internett.

Get har tidligere bekreftet at beboerne ikke selv skulle betale for Start-pakken i juli og august. Det er derfor svært overraskende at det på nytt er kluss med fakturaen som Get har sendt ut. Hvis du kun har det som er inkludert i den gamle kollektiveavtalen (Start30 og 10/2 internett) skal du heller ikke betale noe for august. Sjekk din faktura, og klag til Get for eventuelle feil.

fredag 12. juli 2019

Get - Ny faktura

Det ser ut til at fakturabeløpet er korrigert. For nytt beløp, logg dere på inn på "Min Get".

torsdag 11. juli 2019

Regningsrot fra Get – Ikke betal mer enn du skal - Oppdatert

Bakgrunn
Borettslagets nye avtale med Get er en kollektivavtale med kun internett 100 mbits. De som ønsker TV eller høyere hastighet enn dette, må inngå en egen avtale med Get om dette.

Get skulle informere beboerne om dette, og vi har ventet på ytterligere informasjon, uten at dette har kommet.

Endringer i juli
Det ser ut til at de fleste beboere for juli har fått en tilleggsregning på Start 30 + PVR-boks, altså TV-tilbudet i den gamle kollektive avtalen. Styrets syn er dette kan Get naturligvis ikke gjøre. Først må beboerne få et valg, deretter kan man fakturere etter ny avtale.

Fra 1. juli har vi også fått den nye kollektive hastigheten på 100 mbit. Enkelte beboere som under den gamle avtalen hadde valgt høyere hastighet, har blitt ytterligere oppgradert av Get uten at det er inngått en ny avtale om dette. Vi mener at de heller ikke kan gjøre dette.

Styrets syn er at det er ingenting i den nye avtalen som gir Get grunnlag for å fakturere slik de har gjort. Dette er tatt opp med Get, men vi venter på svar.

Korriger beløpet
I mellomtiden oppfordrer vi beboerne til å selv sørge for å ikke betale mer enn de skal. For de fleste vil dette innebære å betale i henhold til gammel avtale og tidligere månedsbeløp. Vi foreslår også at du varsler kundeservice om at du har blitt galt fakturert, og derfor har endret beløpet. Kundehenvendelser til Get sendes inn fra: https://kundehenvendelse.get.no/hc/no/requests/new

De som har andre produkter fra Get som telefon, filmleie etc, må se nærmere over hva de skal betale.

Muligheter for tilvalg
Under den nye avtalen kan beboere gjøre individuelle tilvalg. Disse er:
TV: TV-mini til 199 kroner eller stor tv-pakke til 399.
Internett; 300/20 til 149 kroner, 500/25 til 249 kroner, eller 1000/50 for 399 kroner.

Oppdatering torsdag kl 15.
Flere beboere har nå fått en SMS fra Get hvor det står:
"Hei, ved en feil er ny avtale i din boligsammenslutning blitt aktivert før du som beboer er blitt varslet. Vi beklager dette og krediterer kosten du er blitt faktuert for tv for juli og august. Informasjon om den nye avtalen vil komme i eget brev. Ha en fin dag videre! Mvh Get".

Reduserte felleskostnader
Vi kan også opplyse om at fra 1. september blir felleskostnadene satt ned i tråd med vedtaket på generalforsamlingen. Nedgangen er på 10,25 prosent for alle. Samtidig innføres det en egen fakturalinje for den kollektive bredbåndsavtalen. Dette tillegget blir på 199 kroner for alle. 

torsdag 4. juli 2019

Uvanlig regning fra Get

Flere melder om at de har mottatt en uvanlig høy regning fra Get. Styret vil undersøke saken med Get.


lørdag 22. juni 2019

Nytt ventilasjonsanlegg i Drøbakgata 10

Vi har fått nabovarsel om at Drøbakgata 10 kommer til å bytte ut ventilasjonsanlegget. Det oppgis at anlegget vil lage mindre støy enn det gamle. På 4 meters hold er DBA beregnet til 35. Utbygger oppgir at de ikke tror at noen naboer vil høre dette.

Arbeidet starter forholdvis umiddelbart slik vi forstår det, da det nåværende anlegget ikke fungerer.

søndag 9. juni 2019

Bakgårdsfest tirsdag 13. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Vi stiller med skikkelig grillpølser, et utvalg kaker, snacks og drikke.

Du må gjerne ta med egen mat/drikke hvis du vil ha noe ekstra.


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Tirsdag 13. august
Hvilket klokkeslett? Kl 19.00

Resultat fra generalforsamlingen

Årsberetningen med protokoll er nå lagt ut. Du finner alle årsbertninger her. 

Styret fikk en ny sammensetning og de tre forslagene fra styret ble vedtatt:
- Det ble en kollektiv internett-avtale, mens man selv må bestille TV. Nærmere informasjon om gjennomføringen vil komme.
- Felleskostnadene justeres, slik at alle får et like stort tillegg for internett.
- Dyrehold ble tillatt. Vedtekter og husordensregler er oppdatert. I tillegg har vi lagd en egen artikkel om dyrehold her.