Vaskeri-booking

søndag 24. februar 2019

Mange svarte på undersøkelsen!


Vi fikk inn 60 svar på undersøkelsen om tv og internett. Ut i fra både aldersfordelingen og antall svar, virker undersøkelsen til å være veldig representativ for beboerne.

Mange har ikke oppgradert
Rundt halvparten oppgir at de kun har den inkluderte hastigheten på internett i dag. 25 % har small (75 Mbps), mens den siste fjerdedelen har 150 Mbps eller mer.

Internett må være inkludert, men delte oppfatninger om tv
Det ser ut til å være enighet om at internett må være inkludert i en kollektiv avtale.  Ca. 75 % syns dette er svært viktig mens bare 7 % syns det ikke er viktig.

For tv derimot er det mer delte oppfatninger. 50 % syns det er svært viktig at tv er inkludert, mens 25 % syns det ikke er viktig. 

Trykk for større bilde


Mange strømmer
En mulig forklaring på hvorfor 25 % ikke syns tv er viktig i en kollektiv pakke, kan være at mange strømmer. I gjennomsnitt bruker alle tre strømmetjenester, og svært få gjør dette ikke. De største strømmetjenestene er NRK med 82 %, deretter Netflix med 80 %, HBO 58 %, TV2 Sumo med 45%.

Beboernes egen kollektive avtale
Når man ser på forventeringer til internett og tv, og ber beboerne om å selv sette sammen en kollektiv avtale, får vi et litt blandet bilde.

For internett er det størst oppslutning, 42 %, om en linje på opptil 100 Mbps. Men det er også ganske mange som ønsker seg et nivå under eller over dette.

For tv er det en like stor andel, som ønsker seg en pakke med litt færre kanaler enn det vi har i dag. Men her er det større spredning på de øvrige alternativene, fra å ikke ha noen tv-pakke til å å ha en pakke på dagens nivå. Det eneste alternativet som får klart lavest oppslutning er den største TV-pakken. 

I gjennomsnitt kan man kanskje oppsummere med at beboerne ønsker seg en kraftig nettlinje, men ikke den kraftigste, og en tv-pakke som er litt mindre enn i dag.

Videre prosess
Styret tar med seg alle disse innspillene når vi nå ber om tilbud fra ulike leverandører og skal evaluere disse. Avhengig av utfall, kan det bli aktuelt å legge frem saken for avstemming på generalforsamlingen i mai.

lørdag 23. februar 2019

Kraftig økning i boligprisene i 2018

Borettslagets årsstatistikk viser at gjennomsnittsprisen i 2018 økte med over ni prosent for ett-roms og over seks prosent for to-roms.

Trykk for større bilde


Etter en ellevill prisvekst i 2016 på over 22 %, var det litt roligere i 2017 hvor det til og med var en svak nedgang for ett-roms. Men i gjennomsnitt for 2016-2018, er det nå en oppgang på 10 % per år uavhengig av leilighetstype.

søndag 17. februar 2019

Nøkler til sikringsskap

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her: https://www.sandefjordgata3.no/p/nokler.html

lørdag 9. februar 2019

Spørreundersøkelse: Tv og internett

I høst løper avtalen vi har med Get ut. Før vi inngår en ny avtale, ønsker styret å kartlegge beboernes behov og ønsker for en ny kollektiv tv og/eller internett-avtale.

Vi ser at naboene våre har litt ulike avtaler, men hva er det som passer oss best?

Sendt på epost
Undersøkelsen er sendt ut på epost til alle beboere. Dersom du mot formodning ikke har fått epost, ta kontakt med styret. Svarfrist for undersøkelsen er fredag 15. februar.

Dagens avtale
I dag har borettslaget en kollektivavtale på tv og internett.
- I tv-pakken har vi 12 obligatoriske kanaler, norske filmer, musikk og radio. Den enkelte kan velge inntil 30 valgfrie kanaler eller annet innhold. HD-dekoder med opptak er også inkludert.
- Internett er på 10 Mbps med mulighet for å oppgradere til rabatterte priser.
Dagens pris ligger på omtrent 320 kroner per måned.

mandag 4. februar 2019

Balkongrehabilitering

I mai i fjor fikk vi undersøkt tilstanden på noen representative balkonger. Etter sommern i fjor forelå rapporten, og styret har brukt denne til å hente inn tilbud på prosjektering av et balkongprosjekt for rehabilitering av balkongene.

Tilstanden er dårlig, men skadene utvikler seg sakte
Undersøkelsen viste at selve armeringsjernet i balkongene er uskadet  men overflatene er i dårlig stand og må behandles på nytt for å unngå at eksisterende skader blir verre og på sikt truer armeringsjernet. Eksperter styret har rådført seg med, antyder at balkongene bør bli rehabilitert innen fem år.

Krever bistand
Balkongene er gamle og bygget på en spesiell måte som krever en veldig spesifikk kompetanse for å få en god utførelse. Dette gjør at oppdraget ikke kan settes ut til hvem som helst, og vil være et prosjekt hvor styret trenger god bistand.

Avgrensning - kun rehabilitering
Det styret har fått vurdert er kun balkongrehabilitering. Styret har ikke vurdert å bygge flere balkonger, eller å utvide eksisterende balkonger.

Vil koste mye penger
Styret har fått et tilbud på prosjekteringen av rehabilitering. Forutsatt en byggeperiode på to måneder ligger prosjekteringskostnaden mellom 500-700 000 kroner, avhengig av om tiltaket blir søknadspliktig til kommunen eller ikke. På toppen av dette kommer selve rehabiliteringen. Dette har styret løst anslått til 40 000 kroner per balkong. Totalprisen for hele prosjektet vil da ligge opp mot to millioner kroner.

Styret har ikke innhentet tilbud på selve rehabiliteringen, fordi det vil kreve mye arbeid med å lage en tilbudsforspørsel. Vi må også være forberedet på at alle tilbud også vil inneholde forbehold om ekstra pålegg, dersom man for eksempel oppdager balkonger hvor armeringsjernet er skadet.

Alle må betale
Balkongene regnes som fellesareal (med eksklusiv bruksrett for leiligheten) og inngår i borettslagets vedliksholdsplikt. Når borettslaget må rehabilitere disse balkongene, er det også borettslaget som må ta regningen. De leilighetene som har balkong betaler høyere felleskostnader enn de uten balkong. Derfor har de på sett og vis allerede betalt i hverfall deler av kostnaden, selv om de pengene i praksis brukes på annen løpende drift og vedlikehold.

Styret kan beslutte rehabiliteringen selv
I utgangspunktet kan styret selv avgjøre når man går igang med rehabilitering av balkongene, uten å legge dette frem for generalforsamlingen. Dette fordi vedlikehold av balkonger inngår i borettslagets vedlikeholdsplikt som styret er valgt for å ivareta.

Det er kun dersom det kreves et låneopptak, at rehabilitering må legges frem generalforsamlingen. Det holder da med et simpelt flertall for å vedta låneopptaket.

Effekt på felleskostnadene
Gitt at rehabilieringen ender med å koste to millioner, og at dette i sin helhet blir finasiert med låneopptak, vil dette medføre en økning i felleskostnadene og andel fellesgjeld slik:
-  1-roms: 85 kroner per måned og 19 000 kroner mer i fellesgjeld.
-  2-roms: 120 kroner per måned og 28 000 kroner mer i fellesgjeld.
Beregningen er med mange forutsetninger, men det kan være greit å ha et utgangspunkt.

Hvordan styret håndterer dette videre
Da styret i fjor høst la opp det siste langstidsbudsjettet, hadde vi allerede tatt høyde for at det kunne påløpe noe kostnader med en rehabilitering, men dette var basert på en mye enklere overfladisk behandling. Det var blant annet etter dette, at styret besluttet å øke felleskostnadene for 2019.

Styret tar med seg det nye kostnadsbildet inn i langstidsplanleggingen. Her avhenger mye av hva som skjer med utbygging av nye leiligheter. Dette er med på å understreke viktigheten av å få et vellykket takprosjekt.

Bilder fra rapporten
I dette PDF-dokumentet kan du se bilder fra kontrollbefaring. De illusterer på en god måte tilstanden og behovet for utbedring.

lørdag 2. februar 2019

Varsel om ordinær generalforsamling 2019

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling onsdag 08.05.2019.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 01.03.2019.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo


eller på e-post til styret.


Ny e-postadresse

Styret har fått en ey e-postadresse. Den nye adressen er: 

styret@sandefjordgata3.no