Vaskeri-booking

søndag 24. februar 2019

Mange svarte på undersøkelsen!


Vi fikk inn 60 svar på undersøkelsen om tv og internett. Ut i fra både aldersfordelingen og antall svar, virker undersøkelsen til å være veldig representativ for beboerne.

Mange har ikke oppgradert
Rundt halvparten oppgir at de kun har den inkluderte hastigheten på internett i dag. 25 % har small (75 Mbps), mens den siste fjerdedelen har 150 Mbps eller mer.

Internett må være inkludert, men delte oppfatninger om tv
Det ser ut til å være enighet om at internett må være inkludert i en kollektiv avtale.  Ca. 75 % syns dette er svært viktig mens bare 7 % syns det ikke er viktig.

For tv derimot er det mer delte oppfatninger. 50 % syns det er svært viktig at tv er inkludert, mens 25 % syns det ikke er viktig. 

Trykk for større bilde


Mange strømmer
En mulig forklaring på hvorfor 25 % ikke syns tv er viktig i en kollektiv pakke, kan være at mange strømmer. I gjennomsnitt bruker alle tre strømmetjenester, og svært få gjør dette ikke. De største strømmetjenestene er NRK med 82 %, deretter Netflix med 80 %, HBO 58 %, TV2 Sumo med 45%.

Beboernes egen kollektive avtale
Når man ser på forventeringer til internett og tv, og ber beboerne om å selv sette sammen en kollektiv avtale, får vi et litt blandet bilde.

For internett er det størst oppslutning, 42 %, om en linje på opptil 100 Mbps. Men det er også ganske mange som ønsker seg et nivå under eller over dette.

For tv er det en like stor andel, som ønsker seg en pakke med litt færre kanaler enn det vi har i dag. Men her er det større spredning på de øvrige alternativene, fra å ikke ha noen tv-pakke til å å ha en pakke på dagens nivå. Det eneste alternativet som får klart lavest oppslutning er den største TV-pakken. 

I gjennomsnitt kan man kanskje oppsummere med at beboerne ønsker seg en kraftig nettlinje, men ikke den kraftigste, og en tv-pakke som er litt mindre enn i dag.

Videre prosess
Styret tar med seg alle disse innspillene når vi nå ber om tilbud fra ulike leverandører og skal evaluere disse. Avhengig av utfall, kan det bli aktuelt å legge frem saken for avstemming på generalforsamlingen i mai.