Vaskeri-booking

lørdag 30. mars 2019

Spar på varmtvannet - lunket vann frem til tirsdag

En pumpe som sørger for varmtvann til varmtvannsberederne har sluttet å fungere. På grunn av dette fylles ikke varmtvannsberederne opp med varmtvann, og kan bidra til at tappevannet blir varmt nok.

Pumpen må skiftes og det er usikkert hvor raskt vi kan få en ny. Per nå er anslaget at det kan vare til tirsdag med å få denne erstattet.

Frem til da, vil det i beste fall kun være lunket vann som vil være tilgjengelig. Når flere bruker varmtvannet samtidig vil dette medføre at den lille lunken vi har fort vil bli kald. Bruk derfor varmtvannet med omhu.