Vaskeri-booking

lørdag 9. mars 2019

Varsel om utkobling av varmen

På tirsdag vil det bli foretatt tekniske arbeider i fyrrommet. I den forbindelse vil radiatoranlegget bli slått av i noen timer. Leverandøren regner med at dette vil være fra cirka kl 08 til 12, men det kan bli lengre.

Det bør ikke merkes så mye i leilighetene, da anlegget har en del varme akkumulert i seg.

Formålet med denne nedstegningen, er å få etablert automatisk utkobling av elkjelene og oppstart av bio-kjel. Dette gjør at borettslaget kan få en lavere nett-tariff fra Hafslund. Vi inngår da i beredskapen som Hafslund har. Ved spesielt mye strømforbruk, kan Hafslund koble ut våre elkjeler. Hvis det skjer, starter bio-kjelen automatisk, slik at vi ikke vil oppleve noe varmetap. Som kompensajon får borettslaget en mye rimeligere nettleie gjennom hele året.