Vaskeri-booking

torsdag 18. april 2019

Tre forslag til generalforsamlingen


Styret har i dag levert ut innkallingen til generalforsamlingen 8. mai. I denne er det tatt inn tre forslag som generalforsamlingen må ta stilling til. 

Kollektiv avtale
Det første forslaget gjelder en ny kollektiv avtale for internett og tv. Styret legger frem to alternativer. Begge inkluderer kollektivt internett på 100 Mbps, mens kun det ene inkluderer en kollektiv tv-pakke. 

Det andre forslaget handler om at når vi nå velger en ny kollektiv avtale, så bør kostnaden for dette også fordeles likt. Styret foreslår derfor en generell reduksjon av felleskostnadene, og så legger vi på en egen fakturalinje for internett og tv basert på hva den nye avtalen koster. 

Dyrehold
Det siste forslaget er å endre dagens negativt vinklede ordlyd i vedtektene om at dyrehold er forbudt men at man kan søke styret, til at dyrehold er tillatt og at man må orientere styret. Styret foreslår også at husordensreglene endres slik at disse istedenfor å bare gjenta dagens vedtekter, kan gi nærme føringer for dyreholdet. Bakgrunnen for forslaget fremgår av innkallingen, sammen med en beskrivelse reglene, praksis, omfang og erfaringer. 

Langtidsbudsjettet
Under styrets arbeid er det også tatt inn en bit om langtidsbudsjettet for borettslaget som vi oppfordrer flest mulig til å lese.

Innkallingen er tilgjengelig i filarkivet (se venstremenyen på nettsiden) eller direkte her.