Vaskeri-booking

lørdag 22. juni 2019

Nytt ventilasjonsanlegg i Drøbakgata 10

Vi har fått nabovarsel om at Drøbakgata 10 kommer til å bytte ut ventilasjonsanlegget. Det oppgis at anlegget vil lage mindre støy enn det gamle. På 4 meters hold er DBA beregnet til 35. Utbygger oppgir at de ikke tror at noen naboer vil høre dette.

Arbeidet starter forholdvis umiddelbart slik vi forstår det, da det nåværende anlegget ikke fungerer.

søndag 9. juni 2019

Bakgårdsfest tirsdag 13. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Vi stiller med skikkelig grillpølser, et utvalg kaker, snacks og drikke.

Du må gjerne ta med egen mat/drikke hvis du vil ha noe ekstra.


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Tirsdag 13. august
Hvilket klokkeslett? Kl 19.00

Resultat fra generalforsamlingen

Årsberetningen med protokoll er nå lagt ut. Du finner alle årsbertninger her. 

Styret fikk en ny sammensetning og de tre forslagene fra styret ble vedtatt:
- Det ble en kollektiv internett-avtale, mens man selv må bestille TV. Nærmere informasjon om gjennomføringen vil komme.
- Felleskostnadene justeres, slik at alle får et like stort tillegg for internett.
- Dyrehold ble tillatt. Vedtekter og husordensregler er oppdatert. I tillegg har vi lagd en egen artikkel om dyrehold her.

Utkoblingsavtale etablert

Nå er avtalen med Hafslund om utkobling på plass!

Denne avtalen innebærer at borettslaget stiller sin reservekapasitet til disposisjon for Hafslund. Til gjengjeld får vi lavere nettleie.

God kapasitet
I fyrromet har vi to elektriske kjeler som normalt har mer enn god nok kapasitet til å varme opp radiatorer og tappevann. Men i tillegg har vi en bio-oljekjel, som fungerer som reserve. Denne brukes enten når det er mer lønnsomt (hvis strømmen en periode er veldig dyr), eller når vi trenger mer varme enn det el-kjelene alene klarer eller rett og slett som back-up hvis el-kjelene svikter.

Kan kobles ut automatisk
Avtalen med Hafslund innebærer at de kan slå av el-kjelene og starte opp bio-oljekjelen hvis det er nødvendig. Dette gjøres for eksempel når strømforbruket er svært høyt. Det hele skjer kontrollert og automatisk. Hafslund sender et signal til en kontrollboks i vårt fyrrom og denne starter først opp bio-oljekjelen og så stenger den fyr-kjelen. Tilbakestillingen til normal drift skjer også automatisk.

Beboerne vil ikke merke noe til utkoblingen. 

Lavere nettleie
For å stille vår kapasitet til disposisjon for Hafslund, får vi til gjengjeld en langt lavere nettleie. Dette gjør at vi regner med å spare rundt 60 000 kroner i året.