Vaskeri-booking

søndag 9. juni 2019

Resultat fra generalforsamlingen

Årsberetningen med protokoll er nå lagt ut. Du finner alle årsbertninger her. 

Styret fikk en ny sammensetning og de tre forslagene fra styret ble vedtatt:
- Det ble en kollektiv internett-avtale, mens man selv må bestille TV. Nærmere informasjon om gjennomføringen vil komme.
- Felleskostnadene justeres, slik at alle får et like stort tillegg for internett.
- Dyrehold ble tillatt. Vedtekter og husordensregler er oppdatert. I tillegg har vi lagd en egen artikkel om dyrehold her.