Vaskeri-booking

søndag 9. juni 2019

Utkoblingsavtale etablert

Nå er avtalen med Hafslund om utkobling på plass!

Denne avtalen innebærer at borettslaget stiller sin reservekapasitet til disposisjon for Hafslund. Til gjengjeld får vi lavere nettleie.

God kapasitet
I fyrromet har vi to elektriske kjeler som normalt har mer enn god nok kapasitet til å varme opp radiatorer og tappevann. Men i tillegg har vi en bio-oljekjel, som fungerer som reserve. Denne brukes enten når det er mer lønnsomt (hvis strømmen en periode er veldig dyr), eller når vi trenger mer varme enn det el-kjelene alene klarer eller rett og slett som back-up hvis el-kjelene svikter.

Kan kobles ut automatisk
Avtalen med Hafslund innebærer at de kan slå av el-kjelene og starte opp bio-oljekjelen hvis det er nødvendig. Dette gjøres for eksempel når strømforbruket er svært høyt. Det hele skjer kontrollert og automatisk. Hafslund sender et signal til en kontrollboks i vårt fyrrom og denne starter først opp bio-oljekjelen og så stenger den fyr-kjelen. Tilbakestillingen til normal drift skjer også automatisk.

Beboerne vil ikke merke noe til utkoblingen. 

Lavere nettleie
For å stille vår kapasitet til disposisjon for Hafslund, får vi til gjengjeld en langt lavere nettleie. Dette gjør at vi regner med å spare rundt 60 000 kroner i året.